כניסה או הרשמה

מיסוי ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים – עו"ד ורו"ח רון צרפתי


חוזר רשות המיסים מספר 05/2018

היום (19.2.2018) פירסמה רשות המיסים את עמדתה המגובשת והרשמית בקשר להיבטי המס הנובעים משימוש בביטקוין או במטבעות קריפטוגרפיים אחרים.

לפי חוזר מס הכנסה 05/2018 -  ביטקוין (או כל מטבע דיגיטאלי אחר) אינו נחשב מבחינה משפטית ל"מטבע", אלא לנכס פיננסי מסוג אחר.

המשמעות העיקרית הנובעת מעמדת רשות המיסים היא שבמימוש של הביטקוין נוצר אירוע מס אשר מצריך דיווח לרשות המיסים ותשלום מס בגין הרווח שנוצר בעת המימוש (ככל שנוצר רווח).

במקרה של השקעה הונית ופאסיבית, חבות המס תהיה מסוג מס רווח הון, לרוב בשיעור של 25% (המס עלול להגיע ל- 28% במקרה של רווח בהיקף גבוה) – זאת בדומה לרווח מהשקעה במניות.

במצבים מסוימים, כמו במקרה של מי שסוחר באופן עסקי ומסחרי או מי שביצע עסקת אקראי, המס עלול להיות מס שולי לפי המדרגות הרגילות של מס הכנסה (עד 50%) – בדומה להכנסה ממשכורת או מעסק רגיל אחר.

מסלול המיסוי ושיעור המס יקבע בהתאם לנסיבות הפרטניות של המקרה ובהתאם לפסיקה המקובלת בתחום.

למשל, סוחר פעיל, מיומן, בעל בקיאות וידע בתחום ההשקעות בביטקוין ובעולם הקריפטו, אשר ביצע במשך זמן קצר פעולות מסחר רבות מאוד ובהיקף כספי משמעותי, כולל באמצעות נטילת הלוואות לצורך מימון פעילותו, יהיה חייב במס פירותי (שולי) בגין הכנסותיו ממימוש ביטקוין. בנוסף בגין הכנסה זו יהיה חייב גם בביטוח לאומי בשיעור של עד כ- 18%, ויתכן שגם במע"מ בשיעור של 17%.

מהיכרות שלי עם קהילת הביטקוין בישראל, סביר להניח שמרבית המקרים ייכנסו לגדר מסלול המיסוי ההוני, כי בד"כ המשקיעים שמכרו ביטקוין ברווח, הם משקיעים ספקולנטיים בלבד, אשר זכו ליהנות מעליית ערך גבוהה בתקופת הגאות של הקריפטו.

מימוש הביטקוין

חשוב להדגיש כי לרוב, אירוע המס יחול רק בעת מכירת (מימוש) הביטקוין.

במילים אחרות, כל עוד לא מימשתם את הביטקוין ואתם ממשיכים להחזיק במטבע עצמו (בין אם בארנק בבעלות ישירה שלכם ובין אם באמצעות בורסה בה מתנהל חשבון המסחר שלכם), לא יחול מס, שכן כל הרווח הינו "על הנייר" בלבד.

במידה ובוצעה מכירה (מימוש) המשמעות היא שקיימת חובה חוקית לדווח ולשלם מס בגין רווח שנוצר (במידה ונוצר). לדוגמה, אם רכשתם מוצר או שירות תמורת ביטקוין, למשל, אם אתם קונים רכב בגרינקאר (סוכנות רכבים שמוכרת רכבים יד שניה תמורת ביטקוין) או אם רכשתם כרטיס נופש באקספדיה תמורת ביטקוין - למעשה מכרתם את הביטקוין שלכם לצד השני לעסקה, והדבר נחשב לאירוע מס אשר חייב בדיווח ותשלום מס בגין הרווח שנוצר.

אומנם רשות המיסים לא התייחסה באופן פרטני לשאלה - האם מכירת מטבע דיגיטאלי אחד תמורת מטבע דיגיטאלי אחר (אלט) יוצרת אירוע מס, כך שצריך לדווח על המכירה והרווח הון שנוצר במכירה (אם נוצר), או שיש לדווח ולשלם מס רק בעת מכירה ברווח של מטבע דיגיטאלי תמורת פיאט (כסף ממשלתי). אולם, לדעתי, לפי רוח הדברים בחוזר ולפי כללי מס הכנסה הרגילים, נראה כי גם מכירה של מטבע דיגיטאלי אחד תמורת מטבע אחר תיחשב לאירוע מס החייב בדיווח וחבות במס.

חישוב הרווח

בחישוב הרווח ממכירת ביטקוין לצורכי מס, ניתן להפחית מהרווח החייב במס הוצאות הקשורות במימוש כדוגמת עמלות מסחר, עמלות פעולה והמרה, עמלות משיכה ושכ"ט עו"ד/רו"ח.

המשמעות היא שכל ההוצאות הקשורות בהשקעות בביטקוין שמומש נחשבות כהוצאות מותרות בניכוי, אשר מפחיתות את  הרווח המחושב, שבגינו משלמים את המס לרשות המיסים.

הפסדים ממימוש ביטקוין

מאחר ועמדת רשות המיסים היא שרווח ממימוש ביטקוין חייב במס, הרי שהמשמעות היא שניתן לקזז הפסדים שנוצרו ממימוש ביטקוין כנגד רווחים - זאת בהתאם לכללי המס הרגילים של קיזוז הפסדים. הכלל הבסיסי קובע כי קיזוז הפסד הון נעשה בד"כ כנגד רווחי הון. כך לדוגמה, אם הרווחתם ממימוש ביטקוין אבל הפסדתם ממימוש של מטבע דיגיטאלי או טוקן אחר או אפילו ממימוש של מניות, אז ניתן לקזז את הרווח ממימוש הביטקוין כנגד ההפסדים האחרים.

כלל נוסף קובע כי ניתן להעביר הפסדי הון לשנים הבאות ללא מגבלה של שנים, כך שניתן לנצל הפסדי עבר או הפסדי הון שוטפים כנגד רווחי הון עתידיים.

אדגיש, כי בנסיבות מסוימות ניתן להכיר בהפסד לצרכי מס אשר ניתן לקיזוז, גם בהפסד שנגרם מאובדן או גניבה של ביטקוין, למשל מנפילה של בורסה, כמו באירוע הנפילה של מאונט גוקס או במקרה של פלטפורמה שביצעה הונאה (כפי שקרה עם ביטקונקט).

בשביל להכיר בהפסד שנוצר לצרכי מס יש לשמור ולהציג תיעוד מסודר של העובדות במידה משכנעת ומספקת, כך שיהיה ברור כי מדובר בהפסד אמיתי ואובייקטיבי, כדוגמת מסמך על הסדר הנושים שנעשה במסגרת פשיטת הרגל של מאונט גוקס.

תיעוד

יש לשמור ככל הניתן תיעוד בגין פעולות הרכישה והמכירה של הביטקוין או כל מטבע אחר (כולל השתתפות ב-ICO) כגון פירוט של ארנקים דיגיטאליים, פעולות מסחר, חשבונות מסחר בפלטפורמות מסחר ואסמכתאות בגין העברות בנקאיות ופעולות בכרטיס אשראי שקשורות לרכישת/מכירת ביטקוין, כמו דפי בנק ודפי פירוט מחברת האשראי וצילומי מסך מפורטים.

גם עסקאות במזומן או באמצעות תשלום במטבע או אמצעי אחר מול אדם פרטי, צריכות לכלול רישום מלא ותיעוד נאות בנושא. רישום כזה צריך לכלול לכל הפחות מיילים והודעות שהחלפתם עם הצד השני, כולל פרטים מלאים שלו, ורישום מסודר באקסל באופן שוטף. בנוסף, רצוי ביותר לעשות הסכם בכתב בין הצדדים לעסקה.

אין לסמוך על הבורסות, פלטפורמות המסחר או החלפנים השונים (שצומחים כפטריות אחר הגשם) שתמיד יישמרו את המידע והיסטוריית המסחר עבורכם. חשוב מאוד לשלוף באופן שוטף את הנתונים באקסל ואת כל המסמכים והאישורים שניתן לקבל, כמו חשבוניות מס - כפי שמקבלים ב-  Bit2C בגין העסקאות שמבוצעות בבורסה.  

דגשים נוספים

·       לפני הכל, מומלץ ביותר להיעזר ברו"ח ולא להתנהל מול רשות המיסים באופן עצמאי.

·       עוד מומלץ שלא להתחכם ולחשוב שניתן להסתיר מידע מרשות המיסים ומהמדינה ולדווח מידע חלקי בלבד. חשוב לזכור שאי-דיווח לרשות המיסים ואי תשלום מס אשר נדרשים לפי הדין, יוצרים חשיפה פלילית ואזרחית לעבירות של העלמות מס והלבנת הון. 

·       מבחינת מס הכנסה אין משמעות לסכום העסקה - אם צריך לדווח ולשלם מס אז זה לא משנה אם מדובר בהיקף כספי נמוך.

·       אין זה משנה מול מי ביצעתם את העסקה (ממי קניתם או למי מכרתם) או כיצד העסקה מבוצעת (בחו"ל/בארץ/בורסה/חלפן). לרוב, כל עוד אתם תושבי ישראל לצרכי מס, בכל מקרה צפוי לחול מס בישראל.

·       לסיכום, מגיעה מילה טובה לאיגוד הביטקוין ולמני רוזנפלד העומד בראש האיגוד, אשר פעלו נמרצות ובצורה מקצועית ואחראית אל מול רשות המיסים, בכדי לרכך ולהמתיק את הגזירות אשר עלו בטיוטה הקודמת של החוזר הנ"ל, ובכלל זה הכוונה המקורית של רשות המיסים להטיל מע"מ בכמעט כל עסקה.

 

הכותב – עו"ד ורו"ח רון צרפתי, סמנכ"ל,  Bit2C


19/02/2018

עוד חדשות »