כניסה או הרשמה

ההתקדמות הרגולטורית בעולם הקריפטו


עסקאות במטבע דיגיטלי - קריפטו - אילוסטרציה

כפי הידוע, ביום 1.10.18 עתיד להיכנס לתוקף חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מסדיר לראשונה את כל עולם השירותים הפיננסיים בישראל, ובכלל זה את תחום נותני השירות בקשר למטבעות קריפטוגרפים. קיימים מספר סוגי שירותים פיננסיים לעניין רכישה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפים. הסוג הראשון של פעילות הוא שירותי תיווך בעסקת קניה או מכירה על ידי גוף מתווך (Broker). אותו מתווך מקבל מהלקוח פיאט (כסף ממשלתי כגון שקלים או דולר), רוכש מצד שלישי אחר (ספק נזילות) את כמות הקריפטו הדרושה בהתאם לסכום שהתקבל בפיאט, ומעביר את הקריפטו ללקוח תמורת עמלה. סוג שני זה מוכר אשר מנהל מלאי מטבעות קריפטוגרפים משל עצמו, ולמעשה נותן שירותי מכירה/המרה של פיאט כנגד קריפטו, תמורת עמלת המרה (Change). סוג שלישי של נותן שירותים פיננסי זה פלטפורמת מסחר, בורסה מסוג (P2P Exchange). כזו היא Bit2C, שהינה הבורסה למסחר במטבעות קריפטוגרפים היחידה בישראל. 

ולענייננו - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים צפוי ליצור בישראל לראשונה שוק פיננסי תחרותי, משוכלל ומפוקח. גופים פיננסיים אשר יעבדו במסגרת חוק הפיקוח ייצרו למעשה חלופה הולמת לשירותים הפיננסיים שמספקת כיום המערכת הבנקאית והמוסדית המסורתית, אשר מאופיינת בריכוזיות גבוהה ותמחור גבוה עקב תחרות מוגבלת. 

בהתאם לחוק הפיקוח, גופים פיננסים אלה נדרשים לפעול אך ורק במסגרת רישיון מטעם רשות שוק ההון, אשר קבלתו מותנית בעמידה בתנאים רבים כגון הון עצמי מינימלי, מינוי נושאי משרה, היעדר רישום פלילי ועוד. כל זאת במטרה ליצור שוק אמין, בטוח ויציב אשר יאפשר הגנה על הציבור הרחב מפני תופעות שליליות כגון הונאות, פעילות בכסות של גורמי פשיעה וחדלות פירעון, והכל תוך יישום של מגנון פיקוח הוגן, שקוף ואפקטיבי. חברה שתעניק שירותים פיננסיים ללא רישיון תעבור על החוק וצפויה לענישה כבדה, וכן יהיה חשש כבד לכספי לקוחותיה. 

במקביל, צפוי להיכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון ומימון טרור, אשר מגובש בימים אלה על ידי משרד המשפטים (הרשות לאיסור הלבנת הון) בשיתוף עם רשות שוק ההון, אשר משלים את המסגרת הרגולטורית הדרושה לפעילות של אותם גופים פיננסיים. על פי הטיוטה הראשונית לצו, נותני השירותים הפיננסיים יידרשו ליישם תהליכים, בקרות ונהלים שונים, בדגש לעניין אופן זיהוי ואימות לקוחות וניטור הפעילויות הפיננסיות השונות, וכן יטילו עליהם חובות דיווח שונות. 

בעולם המטבעות הקריפטוגרפים מדובר במהפכה של ממש שיש לברך עליה, ואשר עולה בקנה אחד עם היתרונות העצומים הקיימים בטכנולוגיית הבלוקצ'ין. הבלוקצ'יין, בתור מסד נתונים מבוזר הכולל רישום דיגיטלי של חשבונות המשתמשים והתנועות הכספיות שבוצעו על גביו, מאפשר למעשה לכולם לאסוף מידע ולעקוב אחר כל התנועות הכספיות שעוברות בו. 

לצרכי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, קיימת עדיפות ברורה לשימוש בביטקוין על פני מזומן. 
יתר על כן, מחקרים אחרונים מעלים כי פחות מ- 1% מהעסקאות בביטקוין משמש לעסקאות בלתי חוקיות.  

לאחרונה, הארגון הבינ"ל המוביל בעולם בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ה- FATF (The Financial Action Task Force), עוסק רבות בהיבטי הלבנת הון ומימון טרור העולים משימוש במטבעות הקריפטוגרפים. בדיון במליאת ארגון ה-  FATF שהתקיים בסוף יוני נקבע כי הארגון יקיים דיון המשך חשוב בספטמבר הקרוב, אשר בסופו עתידות להתקבל החלטות קונקרטיות בקשר עם העקרונות והכללים שיש ליישם בעת שימוש במטבעות קריפטוגרפים, והכל לשם מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

בנוסף, פרסמה השבוע רשות המיסים האמריקאית (ה- IRS) הודעה רשמית על הקמת כוח משימתי בינלאומי, בשיתוף עם שלטונות בריטניה, אוסטרליה, קנדה והולנד (J5), שמטרתו להילחם בעבירות מס והלבנת הון שמקורן בפעילות במטבעות קריפטוגרפים, תוך שיתוף הדדי במידע, מודיעין, משאבים טכנולוגיים וכוח אדם. צוות מיוחד זה הוקם לבקשת ארגון ה- OECD אשר הצהיר פעמים רבות על מטרתו העליונה במניעת עבירות מס, הלבנת הון ומימון טרור. 

יישום של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים והצו לאיסור הלבנת הון, ביחד עם כללים מקובלים שעתידים להתגבש בעולם, יציב את ישראל בראש הפירמידה העולמית בתחום הטכנולוגיה הפיננסית בכלל, ובעולם הקריפטו בפרט. יחד עם זאת, המלאכה הרגולטורית טרם הושלמה. אותם גופים פיננסיים מתקשים לפתוח ולנהל חשבונות בנק אשר נחוצים לצורך פעילותם. 

כעת, נדרש כי הבנקים יאפשרו לחברות הפיננסיות לפתוח ולנהל חשבונות בנק באופן תקין ולאפשר קבלת והעברת כספים, אחרת נמצא את עצמנו "שופכים את התינוק עם המים" והורגים את התחרות אשר רק החלה להרים את ראשה, ופוגעים פגיעה אנושה בתעשיית הפינטק הישראלית שנמצאת בחוד החנית בעולם.

הכותבים הם:
עו"ד ורו"ח רון צרפתי, סמנכ"ל רגולציה, ורו"ח ינון כהן, סמנכ"ל כספים  - Bit2C


04/07/2018

עוד חדשות »