כניסה או הרשמה

רוחות של שינוי ברגולציה של הקריפטורגולציה


קרוב לעשור מאז המצאת המטבע הקריפטוגרפי ששינה את חוקי הכלכלה המסורתיים (הביטקוין), חוקי המשחק במגרש הרגולטורי מתחילים לקבל כיוון ולהתעצב תחת מסגרת של כללים.

במגרש המשחקים שלנו, ישראל, נכנס לאחרונה לתוקף חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מסדיר לראשונה את כל עולם השירותים הפיננסיים בישראל, לרבות לעניין מי שנותן שירות בקשר למטבעות קריפטוגרפים, כגון חלפנים/ברוקרים לקניה ומכירה של קריפטו, שירותי שמירה וניהול של קריפטו וכמובן פלטפורמות למסחר.

מטרת חוק הפיקוח היא יצירת שוק פיננסי תחרותי, משוכלל ומפוקח אשר אמור להוות תחרות לבנקים והמערכת הפיננסית המסורתית, אשר מאופיינת בריכוזיות גבוהה ותמחור גבוה עקב תחרות מוגבלת.

חוק הפיקוח קובע כי  גופים פיננסים הנותנים שירות בנכס פיננסי (כולל קריפטו) נדרשים לפעול אך ורק במסגרת רישיון מטעם רשות שוק ההון, אשר קבלתו מותנית בעמידה בתנאים רבים ונוקשים כגון הון עצמי מינימלי, מינוי נושאי משרה, היעדר רישום פלילי, בקרות ונהלים ועוד. רגולציה זו נועדה לטובת בנייה של שוק אמין, בטוח ויציב אשר יאפשר הגנה על הציבור מפני הונאות, חדלות פירעון ופעילות בכסות של גורמי פשיעה, תוך יישום אפקטיבי של מגנוני בקרה, פיקוח ושקיפות. חברה שתעניק שירותים פיננסיים ללא רישיון (או אישור המשך עיסוק בתקופת המעבר הנוכחית) עוברת על החוק וצפויה לענישה כבדה, וכן לקוחותיה נמצאים בחשיפה משמעותית לכספיהם.

בנוסף, בשבועות הקרובים צפויה להתפרסם הטיוטה הסופית של הצו איסור הלבנת הון ומימון טרור לתחום, אשר משלים את המסגרת הרגולטורית הנחוצה לפעילות של אותם גופים פיננסיים. על פי הטיוטה הראשונית לצו (שקיבלה הערות רבות מקהילת הקריפטו ויועצים בתחום), נותני השירותים הפיננסיים יידרשו ליישם בקרות ונהלים משמעותיים, בדגש לעניין אופן זיהוי ואימות לקוחות וניטור הפעילויות הפיננסיות השונות, וכן יטילו עליהם חובות דיווח שונות במקרים של "דגלים אדומים" כגון: שימוש במטבעות אנונימיים (כדוגמת מונרו, זיקאש ודאש), טרנסאקציות שמקורן בכתובות ופעולות חשודות, שימוש במיקסרים ועוד.

בימים אלה (14 – 19 באוקטובר) מתקיים כנס בינלאומי רב משתתפים שמקיים הארגון הבינ"ל המוביל בעולם בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ה- The Financial Action Task Force. בכנס, אשר נערך במשרדי ה-OECD בפריז, משתתפים כ- 800 נציגים מ- 204 מדינות וטריטוריות ברחבי העולם וכן הבנק העולמי, האו"ם וקרן המטבע העולמית. אחת הסוגיות המהותיות אשר מונחת על שולחן הדיונים בכנס היא הרגולציה של המטבעות הקריפטוגרפים. במקביל, רשויות בעולם ממשיכות בניקוי האורוות בקשר לתופעה ה- ICO (הנפקת טוקנים) בגין הפרת חוקי ני"ע מקומיים והונאת משקיעים. לאחרונה, הרגולטור האמריקאי נקט בצעדי אכיפה כנגד מספר חברות אשר קידמו הנפקת טוקנים שנחשבים כני"ע ותוך הונאת משקיעים, וכנגד תופעות של Pump and Dump. מנגד, ישנן מדינות אשר ממשיכות בתהליכי אסדרה של הנפקת טוקנים כגון הפיליפינים ואף ישראל.

אומנם, הרגולציה עדין בחיתוליה, אולם הכיוון נעשה יותר ויותר ברור – קריפטו זה חוקי ורצוי, אבל כל עוד מיישמים את העקרונות במניעת הלבנת הון ומימון טרור, שומרים על האינטרס הציבורי בהגנה על המשקיעים ומשלמים מיסים (עדין – יש מדינה ושלטון לממן).

נכתב על ידי עו"ד ורו"ח רון צרפתי, סמנכ"ל רגולציה, Bit2C.


15/10/2018

עוד חדשות »