21/02/2021

יישומון המסחר - קנייה ומכירה של מטבעות דיגיטליים ב- Bit2C

Bit2C - פקודות מסחר מתקדמות

המדריך המקיף ליצירת פקודות קנייה ומכירה של מטבעות דיגיטליים בעזרת יישומון המסחר של Bit2C

פלטפורמת המסחר בנוייה ממספר כלים ומכילה שפע של נתונים עבור הסוחרים. הפלטפורמה מכילה מידע על כלל המטבעות הדיגיטליים בהם מתבצע מסחר, ומידע ספציפי על צמדי מטבעות (כמו ביטקוין מול השקל). לפני שנמשיך, אנו ממליצים לבקר בכתבה שפרסמנו על מבנה מסך המסחר והכלים השונים בו.

שונה מכל הכלים הוא ישומון המסחר שבעזרתו ניתן לייצר פקודות קנייה ומכירה. פקודות אלו יתווספו לשאר הפקודות שהוגשו על ידי לקוחות אחרים בספר הפקודות. במידה ותמצא התאמה לפקודה שהגשת העסקה תצא לפועל ותתועד בהיסטוריית העסקאות ביחד עם שאר הפקודות שיצאו לפועל על ידי כלל הלקוחות עד לרגע זה.

פקודות מסחר

ישומון המסחר מכיל שלוש פקודות:

 • פקודת מרקט (שוק) - Market (MKT)
 • פקודת לימיט (שער) - Limit (LMT)
 • פקודת סטופ-לימיט (מותנית שער) - Stop Limit (STL)

חשוב לדעת:

 • פקודה שבוצעה במלואה נמחקת מספר הפקודות.
 • אין אפשרות לבטל פקודה אשר כבר בוצעה.
 • פקודה הרשומה בספר הפקודות, שטרם בוצעה (כולה או חלקה), ניתנת לביטול או לשינוי.
 • כל פקודה (או חלק ממנה) הרשומה בספר הפקודות נשארת בספר הפקודות עד אשר היא תבוצע או עד אשר היא תבוטל, המוקדם מביניהם.
 • פקודה שבוטלה לא תופיע בספר הפקודות.
 • פקודה ששונתה, כולה או חלקה, תחשב לעניין סדר עדיפותה לביצוע, כפקודה שהתקבלה במועד בו התקבל השינוי.
 • פקודה אשר בוצעה בחלקה, החלק שלא בוצע ישאר בספר הפקודות ויבוצע בהתאם לעדיפות שתקבע לפי המועד המקורי בו התקבלה הפקודה בבורסה.
Bit2C - קנייה ומכירה של מטבעות דיגיטליים ביישומון המסחר

פקודת מרקט (MKT)

פקודת מרקט מבוססת על כמות מטבעות המבוקשת לרכישה או מכירה, והיא תצא לפועל בהתאם למחיר הטוב ביותר בספר הפקודות באופן מיידי. מכיוון שהכמות המבוקשת עשויה להיות גבוהה מהכמות המוצעת, מחיר הקנייה או המכירה יעלה או ירד בהתאמה לפי ההיצע או הביקוש בספר הפקודות. לפיכך, לפני יצירת הפקודה יש לשים לב לכמות המבוקשת בהתאם לכמות המוצעת והמחיר המוצע בכדי להמנע מקנייה בשער יקר או מכירה בשער נמוך משמעותית ממחיר השוק.

שימושים לפקודת מרקט:

 • קנייה לפי סכום פנוי, ללא התעסקות במחיר ובכמות.
 • "כאן ועכשיו" - במידה וזמן הוא פקטור משמעותי בקניית מטבעות או הנזלת מטבעות לשקלים.

יצירת פקודת מרקט ביישומון המסחר:

באפשרותך לקבוע את כמות המטבעות המבוקשת לקנייה או מכירה ולקבל את מחיר העסקה הכולל (סה"כ), או לקבוע את מחיר העסקה הכולל ולקבל את חישוב של הכמות שניתן להשיג

דוגמה:

בספר הפקודות יש שתי פקודות של מוכרים:

 • איתן מוכר 1 ביטקוין במחיר 12,300
 • בילי מוכרת כמות של 2 ביטקוין 12,400 כל אחד (24,800 בסה״כ)

גדעון הוסיף פקודת קניה מסוג מרקט לקניית 2 ביטקוין –הוא יקנה מיידית 1 ביטקוין מאיתן במחיר של 12,300 ועוד 1 ביטקוין מבילי במחיר 12,400.

פקודת לימיט (LMT)

ישנם שני סוגים של פקודות שער:

 • פקודת שער לקניה
 • פקודת שער למכירה

פקודת שער שהינה פקודת קניה תבוצע מול פקודות שער נגדיות (כלומר: פקודות מכירה), שהגבלת השער שלהן נמוכה או שווה להגבלת השער בפקודת הקניה, החל מביצוע מול הפקודה הנגדית שהגבלת השער שלה היא הנמוכה ביותר ועד לפקודת הנגדית שהגבלת השער שלה היא כהגבלת השער בפקודת הקניה או עד לביצוע כל פקודת הקניה, לפי העניין.

דוגמה:

בספר הפקודות מופיעות הפקודות הבאות (טבלה 1):

כמות   שער  
18   16,500  
9   16,200  
4   16,000  
3   15,980  
1   15,830  
שער אחרון   15,800  
2   15,810  
5   15,800  
10   15,799  
3   15,792  
17   15,650  
טבלה 1מכירה | אחרון | קנייה

איתן מזין כעת פקודת שער (לימיט) לקניית 10 ביטקוין בשער של 16,000 ש"ח, כך שהוא יקנה בכל פעם שתהיה פקודת מכירה עד השער הספציפי הזה. להלן סדר ביצוע העסקאות:

 • איתן יקנה 1 ביטקוין בשער של 15,830
 • איתן יקנה 3 ביטקוין בשער של 15,980
 • איתן יקנה 4 ביטקוין בשער של 16,000

ספר הפקודות לאחר ביצוע עסקאות אלו יראה כך (טבלה 2):

כמות   שער  
18   16,500  
9   16,200  
שער אחרון   16,000  
2   16,000  
2   15,810  
5   15,800  
10   15,799  
3   15,792  
17   15,650  
טבלה 2מכירה | אחרון | קנייה

פקודת שער שהינה פקודת מכירה תתבצע מול פקודות שער נגדיות (כלומר: פקודות קניה) שהגבלת השער שלהן גבוהה או שווה להגבלת השער בפקודת המכירה, החל מביצוע מול הפקודה הנגדית שהגבלת השער שלה היא הגבוהה ביותר ועד לפקודה הנגדית שהגבלת השער שלה היא כהגבלת השער בפקודת המכירה או עד לביצוע כל פקודת המכירה, לפי העניין.

דוגמה:

בספר הפקודות מופיעות הפקודות שטבלה 1. בילי מזינה כעת פקודת שער (לימיט) למכירת 19 ביטקוין בשער של 15,700 ש"ח. להלן סדר ביצוע העסקאות:

 • בילי תמכור 2 ביטקוין בשער של 15,810
 • בילי תמכור 5 ביטקוין בשער של 15,800
 • בילי תמכור 10 ביטקוין בשער של 15,799
 • בילי תמכור 2 ביטקוין בשער של 15,792

ספר הפקודות לאחר ביצוע עסקאות אלו יראה כך (טבלה 3):

כמות   שער  
18   16,500  
9   16,200  
4   16,000  
3   15,980  
1   15,830  
שער אחרון   15,792  
1   15,792  
17   15,650  
טבלה 3מכירה | אחרון | קנייה

חשוב לדעת:

 • פקודות לקניה המוגבלות בשער גבוה תבוצענה לפני פקודות לקניה המוגבלות בשער נמוך יותר.
 • פקודות למכירה המוגבלות בשער נמוך תבוצענה לפני פקודות למכירה המוגבלות בשער גבוה יותר.
 • פקודות באותה הגבלת שער תבוצענה לפי סדר קבלתן במערכת המסחר.

פקודת סטופ-לימיט (STL)

פקודת סטופ לימיט מבוססת על תנאי (טריגר) למחיר קנייה או מכירה. בניגוד לפקודת לימיט רגילה שנכנסת מייד לספר הפקודות, פקודת סטופ לימיט לא נכנסת לספר הפקודות עד אשר התנאי מופעל. כאשר התנאי מופעל, נכנסת הפקודה כלימיט עם מחיר קבוע מראש. היתרון של סוג זה של פקודות הוא שניתן להציב מחיר עתידי, שאם הוא היה נקבע היום הפקודה היתה עשויה עשויה לצאת לפועל מיידית. קנייה תתבצע כששער התנאי שווה או גבוה ממחיר השוק, מכירה תתבצע כששער התנאי שווה או נמוך ממחיר השוק.

יצירת פקודת סטופ לימיט ביישומון המסחר:

באפשרותך לקבוע את כמות המטבעות המבוקשת לקנייה או מכירה, את מחיר התנאי (שער הטריגר) ואת שער הלימיט שבו תתבצע העסקה.

שימושים לפקודת סטופ לימיט:

 • לרוב, הפקודה משמשת למכירה.
 • גידור הפסד - במידה ובוצעה קניית מטבע והמטבע ירד באחוז מסוים, אז ניתן למכור בשער ספציפי. הסיבה שלא ניתן להשתמש בלימיט רגיל לגידור הפסד היא, כי בדרך כלל המחיר הרצוי נמוך מהמחיר הנוכחי ואז תבוצע פקודת הלימיט מיידית.

ניתן גם להשתמש בפקודה על מנת לתזמן כניסה לשוק, כלומר: לקנות את המטבע אך ורק אם יגיע למחיר מסוים (גבוה מהמחיר הנוכחי). הסיבה לעשות כן היא כי יש אמונה שהמטבע, החל מאותו מחיר, יעלה בצורה חזקה יותר.

דוגמה:

נניח ששער הביטקוין הוא 13,000 ש"ח. איתן מחזיק 1 ביטקוין שאותו הוא ירצה למכור כאשר השוק יכנס לירידות. הוא קובעת את התנאי (הטריגר) שכאשר המחיר ירד ל 12,000 ש"ח, תכנס פקודת לימיט בגובה 12,100 ש"ח לספר הפקודות. ברגע שהמחיר השוק יגיע לתנאי שאיתן קבע– תווסף פקודת הלימיט שלו לספר הפקודות.

הפקודות שלך

פקודות המסחר שלך, אלו שיצאו לפועל ואלו שטרם בוצעו, מתועדות במסך המסחר ובמספר מסכים נוספים.

פקודות מסחר שעוד לא יצאו לפועל:

 • יופיעו ברשימת 'הפקודות הפתוחות' שלך.
 • פקודות מסוג לימיט ומרקט יופיעו גם במסך 'ספר הפקודות'.
 • פקודת סטופ לימיט תופיע בספר הפקודות, רק כאשר התנאי יופעל, כפקודת לימיט.

פקודות מסחר שיצאו לפועל:

זהו!

כעת יש לך את הידע הדרוש לתפעול יישומון המסחר ולהצבת פקודות קנייה ומכירה מכל הסוגים.

מעבר למסחר