13/06/2021

Bit2C יוצאת לסבב גיוס שני דרך פיפלביז

Bit2C יוצאת לסבב גיוס שני - כל הפרטים באתר פיפלביז

במהלך שנת 2020, יצאנו לקמפיין גיוס המונים ראשון. מאות ישראלים בחרו להביע בנו אמון ולדחוף אותנו קדימה עם סכום השקעה כולל של 1.3 מיליון ש"ח. הגיוס מאפשר לנו להמשיך ולשפר את איכות התשתיות הטכנולוגיות שלנו, בשיפור מערכי האבטחה, יעול שירות הלקוחות - ועוד מגוון רחב של פעילויות שהביאו את החברה מוכנה לגל הפעילות העצום של החודשים האחרונים.

בשנה הזו היינו עדים לאירועים פנומנלים ברמה העולמית והמקומית. רוח השינוי הזו לא פסחה על תחום הקריפטו בעולם כולו וגם בישראל. אנו רואים כיצד הרגולציה צופה פני עתיד ומייצרת מסגרת כללים ברורה לשוק הקריפטו הישראלי, שרק מחכה לאסדרה ולפריצה קדימה.

באקלים הזה ועם הרוח הגבית שמקבל תחום המטבעות הדיגיטליים הן בצד הלקוחות והן בצד הרגולציה, בחרנו לצאת לסבב גיוס שני, גדול יותר ומשמעותי יותר מהסבב הראשון.

לפרטים והשקעה