27/06/2021

ארגון ה- FATF ממשיך להדק את הרגולציה בתחום הנכסים הדיגיטליים

FATF

בשבוע החולף (20-25/6/2021) ערך הארגון הבינלאומי המוביל בעולם למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ה- FATF (The Financial Action Task Force) כנס רב משתתפים (כולל נציגי ה-IMF, האו"ם והבנק העולמי), כחלק ממאמצי הארגון במניעת הלבנת הון ומימון טרור. בתום הכנס פרסם הארגון מספר הודעות, כולל בתחום המטבעות והנכסים הקריפטוגרפים והוירטואליים, אשר מבטאות את המשך המגמה העולמית בקביעת אסדרה והידוק הרגולציה הבינלאומית בכל הקשור למניעת הלבנת הון ומימון טרור. הארגון סיים לאחרונה סקירה שניה שמשכה 12 חודשים, לעניין יישום הכללים והסטנדרטים שנקבעו על ידי ארגון ה- FATF החלים על נכסים וירטואליים ועל גופים פיננסיים המספקים שירותים בתחום (VASPs).

בהתאם לממצאי הסקירה, עולה כי מדינות רבות המשיכו להתקדם ביישום הכללים. עד כה, 58 מתוך 128 מדינות (טריטוריות שיפוט) מדווחות הודיעו לארגון כי יישמו את כללי והנחיות ה- FATF, כאשר 52 מתוכן הסדירו רגולציה בתחום הקריפטו ושישה מתוכן אסרו פעילות של גופים פיננסיים בתחום. כמו כן, עולה מהסקירה של הארגון כי הסקטור הפרטי (התעשיה) התקדם בפיתוח פתרונות טכנולוגיים לטובת יישום כלל ה- Travel Rule, אולם מרבית המדינות טרם יישמו את דרישות ה- FATF  בנושא.

נעיר כי כלל ה-  Travel Rule מבטא שינוי דרמטי באופן העבודה של פלטפורמות מסחר וגופים פיננסיים אחרים בתחום הקריפטו, שכן בין היתר, קובע הכלל כי גופים אלה נדרשים לתקשר אחד עם השני ולחלוק ביניהם מידע בקשר ללקוחותיהם אשר העבירו קריפטו בין אותם גופים. נוסיף, כי ישראל ביצעה כברת דרך משמעותית בנושא שכן כבר השלימה את חקיקת צו איסור הלבנת הון לנותני שירותים פיננסיים (לרבות בתחום הקריפטו), ובכלל זה הגדירה חובות ליישום כלל ה- Travel Rule.

צו זה ייכנס לתוקף באופן רשמי ומחייב במהלך נובמבר 2021 (להרחבה בנושא המשמעויות העולות מאישור הצו לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ראה גם מאמר של הח"מ בנושא). עוד סבור ארגון ה- FATF כי הפערים הקיימים ביישום לעיל גורמים לכך שהמשטר העולמי במניעת הלבנת הון ומימון טרור בעולם הנכסים הוירטואליים עדין אינו מספיק אפקטיבי. כלומר, טרם קיימים מספיק אמצעי הגנה בכדי למנוע שימוש לרעה של גופים פיננסיים בתחום לצורכי הלבנת הון או מימון טרור, כך שהיעדר רגולציה מלאה ונאותה בכל המדינות עלולה לאפשר המשך שימוש לרעה בנכסים וירטואליים באמצעות ניצול ארביטראז' רגולטורי.

הארגון חוזר ומדגיש את החשיבות ביישום מהיר של הכללים והסטנדרטים שקבע הארגון, וצופה כי בעתיד הוא ינקוט בצעדים אקטיביים נוספים בכדי לצמצם פשיעה ותופעות כמו כופרה תוך שימוש בקריפטו. עוד צוין בהודעה של הארגון כי הדו"ח המלא יפורסם ב- 5 ביולי. המליאה של הארגון הכריזה כי על מנת לסייע למדינות ולמגזר הפרטי ליישם את כללי הרגולציה העולמית, היא צפויה לסיים את תהליך עדכון ההנחיות והכללים של הארגון בתחום במהלך אוקטובר הקרוב. הכרזות אלה הן המשך ישיר של הפרסומים והדו"חות הקודמים שפרסם ארגון ה- FATF כולל לעניין "דגלים אדומים - בעולם הנכסים הדיגיטליים".

ניתן להבחין בכברת הדרך המשמעותית שמבצע ארגון ה- FATF בדרך להידוק הרגולציה וההחמרה הרגולטורית בעולם הנכסים והמטבעות הקריפטוגרפים. המדינות והרגולטורים ממשיכים במאמציהם לפעול נגד גופים לא מפוקחים וגורמים שאינם עומדים בכללים העולמיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור (ראו למשל הודעות הרגולטורים בארה"ב, קנדה, בריטניה ויפן לעניין בייננס או ביטמקס), ולטובת קביעת סטנדרטים בינלאומיים ואחידים בתחום. 

אומנם, הההודעות וההנחיות של הארגון מכוונות לממשלות, רשויות ולגופים פיננסיים, אולם גם הציבור ו"האדם מן הרחוב" צריכים להסיק ולהבין מקריאתן לאן הרוח הנושבת – הידוק רגולציה ושיתופי פעולה וחילופי מידע בינלאומיים.

מאת:
עו"ד ורו"ח רון צרפתי, סמנכ"ל כספים ורגולציה, Bit2C
עו"ד יוחאי אדרי, קצין ציות, Bit2C