06/07/2021

ארגון ה-FATF קובע בדו"ח שנתי מיוחד: "מדינות העולם מתקדמות בחקיקה וברגולציה למניעת הלבנת הון בנכסים וירטואליים"

הדוח השנתי של ארגון ה FATF 2021

ארגון ה- FATF (הארגון הבינלאומי המוביל בעולם למניעת הלבנת הון ומימון טרור) פרסם אתמול (5 ביולי 2021) דו"ח שנתי ובו פירוט בקשר לסקירה השנייה שלו, בת 12 החודשים, בנושא יישום הסטנדרטים שקבע בשנת 2019 לגבי נכסים וירטואליים ונותני שירותים בנכסים וירטואליים (VAPs) בכל הקשר למניעת הלבנת הון, למימון טרור ולמניעת פרוליפרציה (הפצת נשק להשמדה המונית). סקירה זו הינה המשך לפרסום של ארגון ה- FATF משבוע שעבר (כפי שסקרנו במאמרנו הקודם).

הסקירה השנייה פורסמה כדו"ח בו נבחן כיצד מדינות החברות בארגון, כולל ישראל, וכן מדינות משקיפות או מסונפות לארגונים אזוריים דומים, פעלו בתחומי המשפט והרגולציה כדי ליישם את הסטנדרטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בנכסים קריפטוגרפים (וירטואליים). נציין כי הסקירה הראשונה של ארגון ה-FATF התקיימה בין יולי 2019 ליולי 2020, והציגה שיפור במדינות רבות בעולם בכל הקשור לחקיקה ורגולציה על נכסים וירטואליים ועל נותני שירותים בתחום. בסקירה הראשונה ישראל נמנתה בקבוצת המדינות שפיגרו אחרי החקיקה והרגולציה, אך השנה, בסקירה השנייה, עם חקיקת צו איסור הלבנת הון על נותני שירותים בנכס פיננסי ופרסום חוזרים והנחיות מצד הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, יכלה ישראל להציג התקדמות בתחומים אלו.

הסקירה מגלה כי מדינות רבות המשיכו להתקדם ביישום הסטנדרטים של ה- FATF לגבי נכסים וירטואליים. 58 מתוך 128 מדינות דיווחו כי חוקקו חוקים או תקנו חקיקה כך שתתאים לסטנדרטים הנדרשים, כאשר 52 מהמדינות הציגו רגולציה לגבי נותני שירותים בנכסים וירטואליים לעומת 6 מדינות שהחליטו לאסור על נותני שירותים פיננסים בתחום לפעול בהן. 70 מדינות טרם פעלו להסדרת החקיקה והרגולציה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור בתחום. לפי הסקירה, פערי החקיקה והרגולציה בין המדינות גורמים לכך שעדיין אין משטר עולמי אפקטיבי למניעת שימוש לרעה בנכסים וירטואליים לצרכי הלבנת הון או מימון טרור.

הסקירה מוסיפה ומציינת את ההתקדמות שחלה בשנה האחרונה בפיתוח פתרונות טכנולוגיים שיכולים לסייע רבות בהתחקות אחר ניסיונות להלבנת הון ומימון טרור בנכסים וירטואליים. עם זאת, היעדר סטנדרטיים אחידים ובעיות רגולציה מרתיעים את המגזר הפרטי מלהשקיע בפיתוח פתרונות טכנולוגיים ובתשתית מתאימות בכדי לעמוד בכל הסטנדרטים של ארגון ה- FATF.

הסקירה מתייחסת גם לפעילות השוק בעסקאות P2P (עמית לעמית, עסקאות ישירות בין אנשים) בנכסים וירטואליים בהתבסס על מידע שנאסף משבע חברות המנתחות פעילות שמתקיימת על הבלוקצ'יין. לפי הסקירה, כמות העסקאות המתבצעות בנכסים וירטואליים המתבצעות באמצעות P2P, גדלה בשנה האחרונה, והסיכונים להלבנת הון ומימון טרור בעסקאות כאלו הם גבוהים בצורה משמעותית מאשר בעסקאות הנעשות על ידי נותני שירותים פיננסים. לכן, על המדינות לפעול כדי למזער את הסיכון הקיים להלבנת הון ומימון טרור בעסקאות P2P ולפעול להסדרת הפעילות במסגרת נותני שירותים פיננסיים הפועלים תחת רגולציה ברורה ונאותה.

הסקירה מתייחסת לבסוף גם לנותני שירותים פיננסיים וטוענת כי עליהם להתקדם ביישם כלים טכנולוגים חדשים על מנת לעמוד בדרישות ה-"Travel Rule" לפיו על נותני השירותים בתחום המטבעות הקריפטוגרפים להעביר מידע בקשר לפרטי הצדדים בעסקה במטבעות וירטואליים ישירות לנותן השירותים אשר נמצא בצד השני של הפעולה. לדעת ה-FATF טרם נוצרו פתרונות ליישום גלובאלי אפקטיבי של ה-Travel Rule בין נותני שירותים, דבר המונע מהשוק להמשיך ולצמוח, ומרתיע במידה מסוימת משחקנים ותיקים בשוק ההון לפעול בתחום המטבעות הוירטואליים.

לסיכום, הסקירה קובעת כי עד נובמבר 2021 יסיים הארגון את כתיבת ההנחיות ליישום הסטנדרטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים. כמו כן, יפעל הארגון להאצת התהליכים לקבלת ויישום "Travel Rule" אחיד, וינטר את הפעילות בשוק המטבעות הוירטואליים ונותני שירותים בנכסים וירטואליים על מנת להתאים את הסטנדרטים לשינויים עתידיים שיתרחשו.

בישראל, במהלך נובמבר הקרוב ייכנס לתוקפו הצו לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שיחול על כל נותני השירותים הפיננסיים , לרבות נותני שירותים בקשר לנכסים ומטבעות קריפטוגרפים, אשר בעל משמעויות רבות ועתיד לקדם את השוק בישראל, כולל אל מול הבנקים. הצו מסדיר את כל הכללים הנחוצים לשם מניעה וצמצום של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, לרבות לעניין אופן זיהוי ואימות לקוחות, ביצוע הליכי "הכר את הלקוח", ניטור עסקאות, בדיקות נאותות ומקור כספים, וכן העברת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (כולל על פעולות בסכומים מסוימים ו"דגלים אדומים").

ניכרת גם מגמה של סגירת פרצות בעולם הקריפטו, בדגש על מסחר P2P, De-Fi ובורסות ללא רגולציה. אומנם האסדרה בתחום הקריפטו מתקדמת "עקב בצד אגודל", אולם המצפן הרגולטורי ברור ואט אט תיסגרנה מרבית הפרצות בתחום, כך שהמשטר הרגולטורי שמטרתו למנוע פשיעה חמורה, הלבנת הון ומימון טרור, יהיה אפקטיבי הרבה יותר.

מאת:
עו"ד ורו"ח רון צרפתי, סמנכ"ל כספים ורגולציה, Bit2C
עו"ד יוחאי אדרי, קצין ציות, Bit2C