27/07/2021

סיום הפיילוט והפסקת התמיכה במטבע גרין - Grin

סיום הפיילוט והפסקת התמיכה במטבע גרין


לקוחות יקרים,

הרינו להודיעכם על סיום תקופת הפיילוט במטבע גרין (GRIN) נוכח מגבלות רגולטוריות. החל מיום 05/09/21 לא יתאפשר עוד לבצע פעולות במטבע גרין או להמשיך להחזיק במטבע זה באתר. עד למועד האמור ניתן יהיה להמשיך ולסחור במטבע זה. ניתן למשוך באמצעות פניה לצוות התמיכה.

אנו ממליצים להיערך בהתאם בהקדם האפשרי.

בברכה,
צוות Bit2C