03/04/2022

ביצעת פעילות בקריפטו בפלטפורמת המסחר שלנו ויש לך מס לשלם? ביטוסי פה לעזור!

אילוסטרציה תשלום מיסי קריפטו בפיאט עם ביטוסי

בקצרה

אחרי הכנה ממושכת אנו שמחים לבשר על אפשרות תשלום מס ישירות מחשבון המסחר בביטוסי אל רשות המיסים.

מיסוי על קריפטו

בישראל קיימת חובה לשלם מס על רווח ממכירת קריפטו לשקלים, אבל הדרך לתשלום רצופה בבירוקרטיה ובבנקים שלא מאפשרים הכנסת כספים לחשבון הבנק, גם אם נועדו לתשלומי מס. ניתן לקרוא בהרחבה על החובה לתשלום מס מקריפטו בחוזר מס הכנסה 5/2018.

על הכנסות ממכירת קריפטו שביצעת בביטוסי עליך לשלם מס. ביטוסי יכולה לשלם בשמך את המס - ישירות לרשות המיסים. התשלום הוא מתוך יתרת השקלים בחשבון המסחר שלך. השירות מוגש כפיילוט בעמלת פעולה של 1% בלבד (כולל מע"מ).

השירות מיועד אך ורק ללקוחות ביטוסי ועבור תשלום מס בגין הכנסות מפעילות בביטוסי בלבד, וכפוף לכל נהלי החברה.

עליך להכין מראש את המסמכים הבאים

#1 - שובר מס הכנסה לתשלום על שמך

#2 - אישור חתום על ידי רואה החשבון שלך לפיו התשלום המבוקש נעשה בהתאם לדיווחים ולהצהרות שמסרת לרשות המיסים אודות הכנסותיך בגין פעילות בביטוסי בלבד.

#3 - טופס הרשאה ייעודי חתום

לקבלת מסמך לחתימה והנחיות נוספות – אפשר לפנות אלינו דרך מסך צור קשר.

האמור הוא בהתאם לדרישות בנק דיסקונט בו מתנהל חשבון הבנק על שם ביטוסי בע"מ בנאמנות וכפוף לאישור הבנק.