01/01/2023

בלעדי: יתרת השקלים בחשבון שלך בביטוסי צוברת ריבית בשקלים

 רביות בחשבון שלך בביטוסי תמונת אילוסטרציה

 

במהלך חדשני וייחודי בתעשיית הפיננסים והקריפטו, אנו נזכה בריבית שקלית לקוחות שהחזיקו שקלים בחשבון שלהם אצלנו.

אם יש לך שקלים בחשבון שלך בביטוסי, אפילו לכמה ימים, אז יש לנו בשורה משמחת עבורך: מגיע לך לקבל ריביות בשקלים לחשבונך. ריביות אלו יזוכו ישירות אל מסך היתרות בחשבון שלך. כלומר, ריביות שנצברו על הכסף שלך בחשבון חוזרות אליך ומאפשרות להגדיל את ההון שלך בחשבון אצלנו. 

ביטוסי מאפשרת לך ליהנות משני העולמות: גם לנהל בחשבון אצלנו יתרה שקלית נזילה שניתנת למשיכה לחשבון הבנק או לשם ביצוע פעולות מסחר בחשבון באופן יום יומי, וגם לקבל תשואה שוטפת של ריבית פיקדון מהבנק בגין החזקת שקלים בחשבון. 

קבלת ריבית על שקלים בשקלים

ביטוסי שומרת את כל כספי לקוחותיה בחשבון בנק בנאמנות בבנק דיסקונט. כיום כספים אלה נשמרים בחלקם בפיקדונות שקליים קצרי מועד בבנק. ריבית הפק"מ שמתקבלת מהבנק עבור יתרות אלה, מועברת במלואה ללקוחות שלנו. הריבית שמתקבלת מתחלקת באופן יחסי בין הלקוחות שהחזיקו שקלים בביטוסי בתקופה הרלוונטית. הריבית תתקבל לאחר ניכוי מס במקור.

זכאות לריבית

הריבית שתתקבל בחשבון מחושבת באופן יחסי ומשוקלל בהתאם לפרמטרים המצטברים הבאים: 

  • סך היתרה השקלית שנשמרה בפיקדון בנקאי צובר ריבית ושנצברה בגינה ריבית מהבנק.
  • סך היתרה השקלית הממוצעת והמשוקללת שהוחזקה בחשבונך בתקופה המזכה בריבית (מחושבת באופן יומי, בסוף כל יום).
  • התקופה היחסית המזכה בריבית.
  • שיעור וסך הריבית (נטו) לתקופה, כפי שהתקבלה בפועל מהבנק בפיקדון.

חשוב לדעת, ההפקדה לפקדונות נושאי ריבית תעשה בהתאם לנהלי ביטוסי והבנק. אין באמור התחייבות לתשואה מסוימת או בכלל, וביטוסי תהיה רשאית בכל העת לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את הפקדת כספי הלקוחות המוחזקים בידיה בנאמנות בפקדונות. מידע נוסף מפורט גם בתנאי השימוש שלנו.