21/05/2023

המדריך לפעילות בביטקוין ובקריפטו עם הבנק שלך

בנקים וקריפטו אילוסטרציה

הפיקוח הבנקאי על פעילויות בשקלים ומסחר בביטקוין וקריפטו

בסוף שנת 2022 ובעקבות תיקון לנוהל בנקאי תקין (נב"ת) 411 שפרסם הפיקוח על הבנקים (בנק ישראל), פרסמו הבנקים מדיניות פומבית להעברות של כספים של לקוחות הבנק שקשורות לפעילות בקריפטו. בשורה התחתונה, כיום בנק לא יכול לאסור על העברת כספים שקשורה בקריפטו באופן גורף. יחד עם זאת, בנק רשאי לסרב לקבל כספים שמקורם בפעילות בקריפטו בהתאם למדיניות הבנק הפרטנית.
 

עיקרי הוראות בנק ישראל

  1. בנק לא יסרב לתת שירות אגב פעילות בקריפטו אם נותן השירות קיבל רישיון מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אלא לעניין קבלת כספים ובהתאם להערכת סיכונים ומדיניות בנק ברורה (ביטוסי מחזיקה ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי – מורחב שמספרו 67870).
  2. הרף לבירור מקור הכספים ע"י הבנק הינו מעל 100,000 ₪ בשנה (בירור מקור כספי הרכישה/מימון כרייה וכן נתיב הקריפטו).
  3. הבנק יקבע את נתיבי הקריפטו מפחיתי סיכון המקובלים עליו כגון: מטבעות שמקורם בכרייה, פעילות ברורה מול אותה כתובת של ארנק דיגיטלי וכו'.  
  4. הבנק נדרש לפרסם באתר האינטרנט שלו את עיקרי מדיניותו בנושא וכן לספק מידע רלוונטי נוסף.
  5. הבנקים הקטנים, שאינם נמנים על 5 הבנקים הגדולים, רשאים לפנות לפיקוח על הבנקים לשם קבלת הקלות בנושא.

התנאים והמדיניות של הבנקים בישראל

כל בנק קבע ופרסם מדיניות משלו, אך לא כל התנאים והמגבלות מפורטים במלואם במסמכי המדיניות של הבנקים, כלומר התנאים להעברות כספים הקשורות לפעילות בקריפטו אינם ידועים במלואם. בפועל הבנקים בוחנים, בין היתר, מול אילו גורמים נעשתה הפעילות בקריפטו, באילו מטבעות קריפטו התבצעה הפעולה, מה מקור הכספים, מהם נתיבי העברות הכספים והקריפטו, הצגת אסמכתאות ועוד. תנאים אלה משתנים בין בנק לבנק ועשויים להשתנות גם בהתאם לנסיבות פרטניות של אדם זה או אחר. הבנקים גם עשויים לשנות את המדיניות והנהלים שלהם מעת לעת.

קישורים למדיניות הבנקים

להלן מדיניות הבנקים השונים בנושא מתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואליים:

פורום חברות הקריפטו והבלוקצ'יין (חל"צ) פרסם סקירה יסודית וטבלאות השוואה בין המדיניות של הבנקים השונים.
 

גופים שאושרו על ידי הבנקים לפעילות קנייה ומכירה בקריפטו

בנקים אישרו אך ורק גופים בעלי רישיון בישראל, או גופים מסוימים בעלי רישיון בעולם לפעול בתחום הקריפטו במדינות מסוימות. ביטוסי מחזיקה ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי – מורחב (שמספרו 67870) מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

מטבעות הקריפטו המאושרים לפעילות על ידי הבנקים

נכון לכתיבת שורות אלו, מספר מצומצם של מטבעות מבוזרים או מוסדרים אושרו על ידי הבנקים בישראל, כשברוב הבנקים ישנה התיחסות למטבעות ביטקוין (BTC), איתריום (ETH) והמטבע המיוצב של סירקל (USDC), אולם המדיניות כלפי המטבעות שונה מבנק אחד למשנהו ועשויה גם להשתנות בעתיד. 

הכנסת כסף שמקורו בקריפטו בחזרה לבנק - איך לפעול נכון?

  • לבחון את נותני השירות הקיימים ולבחור רק בגוף מוסדר בעל רישיון, שאושר פרטנית על ידי הבנק שלך. ביטוסי אושרה לעניין זה על ידי הבנקים בישראל.
  • לפעול אך ורק במטבעות שאושרו על ידי הבנק, למשל: ביטקוין, איתריום, או USDC.
  • לפעול במודל גן סגור. כלומר, אחרי קניית קריפטו, לא להעביר את המטבעות לארנקים או אתרים חיצוניים. בהפקדת קריפטו מארנק חיצוני לחשבונך בביטוסי לא ניתן לקבל אישור ״גן סגור״.
  • במידה ותבצע הפקדה או משיכה של מטבעות מ/ל ארנק חיצוני, הבנק לא בהכרח יסכים לקבל את הכסף וידרוש לבחון את נתיב הכסף והמטבע בהתאם למדיניותו הפרטנית. בהתאם סביר כי הבנק ידרוש ממך להציג לו תיעוד מפורט וכן חוות דעת ממומחה חיצוני (הרחבה בהמשך).

אין באמור המלצה או ייעוץ לפעול רק באופן המתואר לעיל, וכן זוהי זכותך המלאה למשוך את הקריפטו לארנק שלך, בהתאם לתנאי השימוש באתר.
 

הבנק שואל אותי שאלות - מה לענות לבנק?

מומלץ להשיב לבנק בשקיפות מלאה ולצרף מידע ומסמכים לשביעות רצון הבנק. במקרים מורכבים ומסוימים כדאי להתייעץ עם עו"ד, רו"ח, או מומחה בתחום. ביטוסי אינה מעניקה יעוץ כלשהו בנושאים אלו.
 

חוות דעת או אישור מומחה חיצוני

 

המקרים בהם הבנק יבקש אישור או חוות דעת

מדיניות הבנקים מתארת מקרים או היקף פעילות בהם הלקוח יהיה צריך להציג חוות דעת של מומחה חיצוני. ההחלטה האם ומתי הבנק יבקש חוות דעת נתונה לשיקולי כל בנק בהתאם למדיניות ולנסיבות המקרה. יחד עם זאת, לא תמיד דרישת הבנק למומחה חיצוני תהיה מוצדקת, ויתכן כי ניתן יהיה לשכנע את הבנק כי אין צורך בחוות דעת של מומחה חיצוני (שעלותו הינה משמעותית).

מי יכול להחשב כמומחה 

בנק ישראל לא הגדיר בפירוש מי נחשב למומחה, אלא קבע כי מדובר ב"גורם חיצוני בעל מומחיות, להנחת דעתו של התאגיד הבנקאי". ישנם בנקים שהגדירו גורמים מסוימים שייחשבו לצורך כך כבעלי מומחיות להנחת דעתו של הבנק.
 

ביטוסי יכולה להפיק עבורך אישור מומחה

אם הפעילות בחשבון שלך בביטוסי התנהלה במודל גן סגור, כלומר ללא הפקדות או משיכות של קריפטו כלל - נוכל להפיק עבורך אישור פרטני שיסייע בידך בנושא מול הבנק. לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו באמצעות מסך צור קשר באתר. ככל וזו הפעילות היחידה שלך בקריפטו (לעניין העברת כספים לחשבון הבנק שלך) אישור זה אמור לספק את הבנק לצורך כך.

אם הפעילות בחשבון שלך בביטוסי התנהלה במודל גן פתוח הכולל הפקדת קריפטו לחשבון בביטוסי לא נוכל להפיק לך אישור פרטני. באפשרותך להפיק דוח היסטוריית פעולות בחשבונך ולהציגו לבנק או למומחה מטעמך.

יועצים ומומחים חיצוניים - נותני שירות בישראל

כל בנק מגדיר באופן שונה מי יכול להיחשב עבורו כמומחה בתחום ולכן זהות המומחים עשויה להשתנות מעת לעת. להלן פרטי קשר של מספר מומחים, ביטוסי עובדת עם חלקם בשיתוף פעולה/מודל תגמול.

Fistokoin logo

ליצירת קשר
[email protected]

Blocktax logo

ליצירת קשר
[email protected]

FRNX

ליצירת קשר
[email protected]

בקשה לקבלת הפרטים של ביטוסי מהבנק

ביטוסי בע"מ ח.פ 514879683 מחזיקה ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי – מורחב (שמספרו 67870) מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. הפרטים קיימים גם באתר רשות שוק ההון. למידע נוסף לגבי החברה והרישיון ניתן לעיין במידע על החברה במסך אודות.
 

עזרה בהתנהלות מול הבנק שלך

איגוד הביטקוין הישראלי (עמותה רשומה) פירסם מדריך בנושא: מה ניתן לעשות ולמי כדאי לפנות במקרה של קשיים ובעיות מול בנקים.
 

* אין לראות באמור יעוץ. עליך לבחון ולקחת בחשבון את הנסיבות הפרטניות שלך וכדאיות הפעילות בהתאם למאפייניים האישיים שלך.