חמישה תווים או יותר
8 תווים או יותר, בהם אות באנגלית, ספרה ותו מיוחד
הכתובת מאפשרת אימות וקבלת הודעות הקשורות לפעילותך בחשבון

חשוב לדעת:

פתיחת חשבון מסחר עבור תאגיד