פקודות קנייה ב.קאש ABC

BCHABC שער ₪ ₪ (סה"כ)

פקודות מכירה ב.קאש ABC

BCHABC שער ₪ BCHABC (סה"כ)