פקודות קנייה ב.קאש SV

BCHSV שער ₪ ₪ (סה"כ)

פקודות מכירה ב.קאש SV

BCHSV שער ₪ BCHSV (סה"כ)