פקודות קנייה גרין

GRIN שער ₪ ₪ (סה"כ)

פקודות מכירה גרין

GRIN שער ₪ GRIN (סה"כ)