פקודות קנייה usdc

USDC שער ₪ ₪ (סה"כ)

פקודות מכירה usdc

USDC שער ₪ USDC (סה"כ)