פקודות פרו קנייה USDC

USDC שער ₪ ₪ (סה"כ)

פקודות פרו מכירה USDC

USDC שער ₪ USDC (סה"כ)