Bit2C - מדיניות הפרטיות

מהי מדיניות הפרטיות?

חברת ביטוסי בע"מ ("מפעילת האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר "Bit2C", אותו היא מנהלת ומפעילה באתר www.bit2c.co.il  (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת האתר - להלן: "האתר").

תנאים אלה מפרטים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ("המדיניות"). הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו מפעילת האתר משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש שלך באתר.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר  (להלן "תנאי השימוש" וביחד עם הוראות והנחיות באתר: "התנאים"). המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למפעילת האתר באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected] או באמצעות דף יצירת הקשר באתר. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מידע אישי שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר

לתשומת לבך: אינך חייב על-פי חוק למסור לאתר פרטים אישיים או מזהים. הדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו.

מסירת מידע בעת הרשמה. צפייה בתכנים באתר (לרבות נתוני מסחר) אינם מחייבים רישום או מסירת מידע אישי. עם זאת, ביצוע פעולות מסחר באתר, לרבות קנייה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפיים, מחייבים רישום לאתר ומסירת המידע שיתבקש במהלך הרישום. הרישום לאתר ייעשה באמצעות מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלך ובחירות שם משתמש וסיסמה.

מסירת מידע בנקאי לצורך ביצוע הפקדה: לצורך ביצוע משיכת כספים לחשבון הבנק שלך או לצורך הפקדת כספים (ובכלל זה מטבעות קריפטוגרפיים) בחשבונך באתר, תידרש למסור פרטי זיהוי ומידע אישי ופיננסי וכן מסמכי זיהוי ואימות שונים, לרבות את פרטי המידע הבאים: צילום תעודת זהות עם ספח (הכולל מספר תעודת זהות, תאריך הנפקה, שם האם, שמות הילדים וכיו"ב), מספר טלפון, כתובת מגורים, תאריך לידה, מין, פרטי חשבון בנק הכוללים: שם ומספר החשבון, מספר ושם הבנק והסניף, וכן הצהרות ומסמכי אימות תומכים, והכל בהתאם לדרישות החברה ו/או דרישות רגולטוריות.

מפעילת האתר עשויה לאפשר רישום לאתר ו/או לאיזורים מסוימים באתר (כגון איזור העלאת תוכן משתמשים) גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, כגון פייסבוק. כאשר אתה נרשם לאתר באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך. גישתנו למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית.

טפסי יצירת קשר. במידה ותרצה לפנות למפעילת האתר באמצעות הטפסים המקוונים שמפעילת האתר מעמידה לרשות משתמשי האתר, תידרש למסור לנו את הפרטים המתבקשים בשדות המידע של הטפסים הללו ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך. האתר עשוי לאסוף מידע אישי נוסף בעת שתיצור עמו קשר ובמסגרת כל תכתובת שתנהל מולו, למשל בעת שתגיש בקשות או פניות כלשהן למפעילת האתר.

מסירת מידע בעת העלאת תוכן משתמשים. כל פרסום של תוכן בצ'אט הזמין למשתמשים באתר, מלווה בשמך כפי שהוא מופיע באתר. ככל והתחברת באמצעות רשת חברתית – שמך ברשת החברתית יופיע לצד התוכן שאתה משתף באתר. ככלל, ההודעות שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופות לכל משתמשי האינטרנט, ובהם גם מבקרים אחרים באתר. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות שתפרסם. התכנים והמידע שאתה טוען לאזורים הפומביים באתר אינם חסויים. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מפרסם מידע שעשוי לזהות אותך או אחרים ובמידת הצורך להימנע מכך.

מידע שאנו אוספים אודותיך במהלך השימוש באתר

בעת השימוש באתר, גם אם אינך משתמש רשום באתר, מפעילת האתר תאסוף מידע על נוהגייך ביחס לשימוש באתר, לרבות פעולות מסחר שביצעת, העמודים בהם צפית ומשך הצפייה בהם, מיקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, מידע אודות מכשיר הקצה שברשותך, ועוד.

שים לב כי בעת שימושך באתר, צדדים שלישיים כגון גוגל או פייסבוק עשויים לאסוף מידע מזהה או סטטיסטי אודותיך, בקשר להרגלי הגלישה שלך, אתרים בהם ביקרת וכדומה. להרחבה בנושא זה ראה בפרק ה'עוגיות'.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף מפעילת האתר במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו, או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות -  

§         במידה ותבצע פעולות מסחר, מפעילת האתר רשאית להשתמש במחיר המכירה או הרכישה לצורך הצגת נתונים פיננסיים באתר;

§         כדי לאפשר לך להשתמש באתר ולבצע פעולות מסחר;

§         כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך הצורך להזין בכל פעם את פרטיך;

§         כדי לשפר ולהעשיר את השירותים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילת האתר לצורך כך יכול ויהיה מידע שמזהה אותך אישית;

§         כדי לאפשר לנו להתאים את האתר והתוכן הכלול בו להעדפותיך;

§         כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע אודות האתר האתר וכן דברי פרסומת. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך כשאישרת את התנאים, כשמסרת את כתובת הדוא"ל שלך או בהסכמה שמסרת בדרך אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, כמפורט בהרחבה בהמשך מדיניות זו;

§         ליצירת קשר איתך כשמפעילת האתר סבורה שקיים צורך בכך;

§         לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי ופיננסי;

§         לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

§         כדי לאכוף את תנאי השימוש של האתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשמפעילת האתר סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;

§         לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של האתר.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן -

§         ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים באתר (לדוגמה: אנו עשויים להעביר את המידע אודותיך לבנק בו מנוהל חשבון הנאמנות של החברה לצורך אספקת השירותים);

§         במידה ותיתן לנו את הסכמתך המפורשת להעברת פרטיך לצדדים שלישיים;

§         אם תפר את הוראות התנאים, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

§         אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

§         בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר או מי מטעמה;

§         בכל מקרה שמפעילת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

§         לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילת האתר, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

§         לצורך מסירה ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באתר, במפעילת האתר, שותפים עסקיים וכל צד שלישי. מפעילת האתר לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

§         אם מפעילת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מפעילת האתר ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו;

§         על-פי בקשתך המפורשת.

אבטחת מידע

מפעילת האתר מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, אנו מפעילים מערכות, אמצעים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שאלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב משרתיה של האתר. לכן, מפעילת האתר אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהאתר ומערכות המידע המשמשות אותו יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות המדיניות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות המוצב באתר יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך באתר לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

 

עודכן לאחרונה: 24 בדצמבר, 2017.