Bit2C – תנאי השימוש באתר

 

תמצית תנאי השימוש באתר

תמצית תנאי השימוש נועדה לנוחיותך. היא כוללת תיאור תמציתי של נושאים מהותיים הנדונים בהרחבה בתנאים. התמצית אינה מהווה תחליף לעיון בתנאי השימוש המלאים, המופיעים מיד לאחר התמצית –

הקדמה

ברוכים הבאים ל- Bit2C – פלטפורמת מסחר למטבעות דיגיטליים ("האתר" או "הפלטפורמה"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת ביטוסי בע"מ, ח.פ. 514879682 ("מפעילת האתר"), מרחוב הכישור 30, חולון 5886711, ישראל.

האתר פועל בכתובת bit2c.co.il ובכל כתובת נוספת או יישום אחר בהתאם לשיקול דעת מפעילת האתר.

השימוש באתר, בתכניו ובשירותיו המקוונים, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות והנחיות נוספות שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר ("התנאים" או "ההסכם"). אנא קרא את התנאים בקפידה קודם שתאשר אותם, שכן הם מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך ביחס לשימוש באתר ובשירותיו, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.

התנאים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אתה מתבקש להימנע משימוש באתר. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לכל המינים.

השירותים באתר מיועדים לתושבי ישראל, הנושאים תעודת זהות ישראלית, שמלאו להם 18 שנים. אתה מתבקש להימנע מהשימוש באתר אם אינך עומד בתנאים אלה.

על האתר בתמצית

האתר משמש כזירת מסחר מקוונת בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפים אחרים, או בכל יחידת ערך אחרת שהאתר תומך בה ("מטבעות קריפטוגרפים"). מידע נוסף על יחידות הערך הנתמכות מפורט בגוף האתר. האתר מאפשר לכל משתמש שהשלים את הליך ההרשמה ואת הליך הזיהוי, האימות והכרת לקוח כפי דרישות מפעילת האתר ("משתמש"), לבצע פעולות בחשבון, לרבות, קניה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפים והפקדה ומשיכה של כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים. במסגרת פעילותו כזירת מסחר, האתר מספק שירותי החזקה לכספים ומטבעות קריפטוגרפים לטובת קניה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפים ("מסחר"), וזאת יחד עם שירותי המסחר לעיל ("השירותים" או "שירותי האתר").

כמתואר להלן בהרחבה, לצורך ביצוע פעולות מסחר באתר, לרבות קניה או מכירה של מטבעות קריפטוגרפים, או הפקדה או משיכה של כספים או מטבעות קריפטוגרפים ("פעולות מסחר"), תידרש, בין היתר, לבצע הליך הרשמה מלא הכולל זיהוי, אימות והכרת לקוח, וכן עליך להפקיד כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים בחשבונך. למעט הפקדת או משיכת מטבעות קריפטוגרפים ל/מ חשבונך באתר, כל פעולות המסחר באתר מתבצעות בשקלים חדשים ודרך העברות בנקאיות מ/ל חשבון בנק על שם המשתמש בבנקים ישראלים בלבד.

מפעילת האתר עשויה לקבוע ולעדכן, מעת לעת, תנאים ומגבלות לביצוע פעולות באתר או להחזקת כספים או מטבעות קריפטוגרפים באמצעות באתר, לרבות הרשמה, זיהוי, אימות, הכרת לקוח, בדיקות נאותות, פעולות מסחר, ובכלל זה הפקדה, משיכה, קניה או מכירה, לרבות מגבלות על סכומי מינימום או מקסימום להחזקה ו/או הפקדה ו/או משיכה ו/או קניה ו/או מכירה, מקור ההפקדה, יעד המשיכה, היקף פקודות או פעולות קניה ו/או מכירה, סוגי פקודות או פעולות מסחר ו/או משך הזמן להתקיימותם, סוגי מטבעות קריפטוגרפים זמינים למסחר או לביצוע פעולות, והכל לפרקי זמן קצובים, ממושכים או באופן קבוע, לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר, לרבות שיקולי ניהול סיכונים, רגולציה ומניעת הלבנת הון ומימון טרור.

השימוש באתר

מבקרי האתר ומשתמשיו רשאים לצפות בנתוני המסחר המוצגים באתר וכן בנתונים פיננסיים על אודות המטבעות הקריפטוגרפים הנתמכים באתר ("נתוני מסחר"). השתתפות במסחר כפופה להרשמה לאתר וביצוע הליך זיהוי, אימות והכרת לקוח כמפורט באתר. נתוני המסחר והמידע המוצגים באתר נועדו על-מנת לספק מידע כללי בלבד למבקרי האתר ומשתמשיו והצגתם אינה מהווה המלצה, עצה או חוות דעת של מפעילות האתר. הם אינם תחליף להיוועצות באיש מקצוע היכן שהדבר נדרש.

אזהרות

אתה מאשר כי אתה מודע לסיכונים הכרוכים בפעילות ובמסחר במטבעות קריפטוגרפים ומבין את משמעויותיהם, לרבות:

ככל ואינך מודע ומבין את כל הסיכונים הכרוכים והמשמעויות בפעילות ובמסחר במטבעות קריפטוגרפים (כמפורט לעיל), לרבות הסיכונים להפסדים ואובדן מלוא כספי ההשקעה, עליך להימנע משימוש בשירותי האתר. למידע נוסף בנושא זה ראה את אזהרת רשות ניירות ערך בנושא ואזהרת בנק ישראל אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, רשות המיסים, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

רישום כמשתמש

הרישום לאתר והשימוש בו מותרים למשתמשים ישראלים, שהם בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה מחזיק בתעודת זהות ישראלית תקפה, שהונפקה כדין, ושאתה בן 18 ומעלה. אם אינך בן 18 או אינך בעל תעודת זהות כאמור, אתה מתבקש להימנע מהרישום ומהשימוש באתר ובשירותיו.

צפייה כללית באתר, לרבות בנתוני מסחר, אינה מחייבת רישום או מסירת פרטים מזהים. לעומת זאת, פתיחת חשבון באתר, רישום ויצירת פקודות, ביצוע פעולות או השתתפות במסחר באתר, לרבות הפקדה, משיכה, קניה או מכירה או החזקת כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים באמצעות האתר, מחייבים רישום לאתר, ביצוע הליך זיהוי, אימות והכרת לקוח ובדיקות נאותות שונות, לרבות מסירת פרטים, הצהרות ומסמכים וכן כל מידע שיידרש כפי דרישת מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין והרגולציה. עליך לעדכן בהקדם האפשרי את מפעילת האתר בכל שינוי בפרטים וההצהרות שמסרת לה או למי מטעמה.

מפעילת האתר עשויה לאפשר רישום לאתר, בהיקף מלא או חלקי, גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, כגון פייסבוק. כשאתה נרשם לאתר באמצעות חשבון רשת חברתית, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי עלייך לפי הגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. ראה בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו. מפעילת האתר רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום וזיהוי אחרות ונוספות.

ככל שתרצה לפנות למפעילת האתר באמצעות דרכי יצירת הקשר המקוונות שמפעילת האתר מעמידה לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את הפרטים המתבקשים בשדות המידע של הטפסים הללו ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

מהימנות ועדכניות המידע. עליך תמיד למסור רק פרטים ומסמכים אמיתיים, נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים. מסירת פרטים שגויים או אי עדכון הפרטים והמידע שמסרת עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש באתר או להירשם לאתר, ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך, או להוות הפרה של הוראות הדין או הרגולציה. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה, או כל מידע נוסף לגביך או לגבי פעולות שביצעת או תבצע, ככל ונדרש לצורך שירותיה או בהתאם להוראות הדין.

סודיות. עליך לשמור בסודיות רבה על שם המשתמש והסיסמה של חשבונך באתר. בכפוף להוראות כל דין, אתה נושא באחריות המלאה לכל שימוש שנעשה בחשבונך באתר ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי ואמצעי הגישה לחשבונך באתר, מסירתם לאחרים או כל מקרה אחר בו אפשרת לצדדים שלישיים גישה לחשבונך, או לאמצעי זיהוי ואימות שבשליטתך.

הוראות לעניין הפקדת, החזקת ומשיכת כספים

  הפקדה והחזקה של כספים באתר

משיכה של כספים מהאתר

הוראות לעניין הפקדה, החזקה, משיכה, קניה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפים

  הפקדה והחזקה של מטבעות קריפטוגרפים באמצעות האתר

משיכה של מטבעות קריפטוגרפים באמצעות האתר

קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי באתר

מפעילת האתר תתעד את המועדים הרלוונטיים לקבלת הוראת הפקדה, משיכה, קנייה ומכירה של כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים על ידך ותאפשר לך גישה למידע כאמור לבקשתך, או באמצעות ממשק האתר.

שירותים, עמלות, דוחות וחשבוניות דיגיטליות

עבור פתיחה והחזקת חשבון באתר, או עבור ביצוע פעולות מסחר בחשבונך, לרבות קניה, מכירה, הפקדה ומשיכה של כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים - מפעילת האתר תגבה ממך עמלות לפי שיקול דעתה, לרבות על ידי ניכוי או קיזוז שלהן מתוך יתרת הכספים או יתרת המטבעות הקריפטוגרפים בחשבונך, בהתאם לעמלות המפורטות בעמוד "עמלות" ("העמלות"). תשומת ליבך כי ייתכן ועבור פעולות מסוימות, כגון הפקדה ו/או משיכה מ/ל חשבון הבנק שלך, הבנק עשוי לגבות ממך עמלה נוספת שאינה קשורה ו/או בתיאום עם מפעילת האתר (כגון: עמלה בגין העברה בין חשבונות בנק, או עמלת שורה/פעולה). כמו כן, ייתכן ועבור פעולות של משיכה ו/או הפקדה של מטבע קריפטוגרפי, עשויות להיגבות ממך עמלות נוספות שאינן קשורות ו/או בתיאום עם מפעילת האתר (כגון עמלת כורים ברשת הבלוקצ'יין).

מפעילת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את העמלות שהיא גובה מהמשתמשים באתר, לרבות סוגי העמלות, תנאי התשלום וגובה העמלות. ככל ומפעילת האתר תבצע עדכון כאמור, היא תפרסם על כך הודעה באתר, או בחשבונך, או תשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני, או תעדכן את עמוד "עמלות" באתר. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד לאחר פרסום ההודעה כאמור ובהתאם לאמור בה. אנו ממליצים לך להתעדכן בשיעורי העמלות באתר קודם לביצוע כל פעולה בחשבונך.

כנגד ביצוע פעולות מסחר וקבלת שירותים, מפעילת האתר תמסור לך חשבוניות דיגיטליות ו/או דוחות, ישירות לחשבונך האישי באתר, או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני עמה נרשמת לאתר.

כספי המשתמשים וארנקים דיגיטליים

כל הכספים שמופקדים באמצעות האתר, או שמפעילת האתר מחזיקה בהם לטובת המשתמשים - מוחזקים בנאמנות בחשבון בנק נפרד על-שם מפעילת האתר ("חשבון הנאמנות"). מפעילת האתר משמשת כנאמן על הכספים המופקדים ומוחזקים בחשבון הנאמנות. כל המטבעות הקריפטוגרפים אשר מופקדים ומוחזקים באמצעות האתר מוחזקים בארנקים דיגיטליים על ידי מפעילת האתר, והגישה אליהם, באמצעות מפתחות פרטיים או סיסמאות, היא של מפעילת האתר או מי מטעמה בלבד. אין למפעילת האתר הרשאה לעשות כל שימוש בכספי המשתמשים שבחשבון הנאמנות, או במטבעות הקריפטוגרפים שלהם, מבלי שניתנה לה הנחייה מפורשת וייעודית על-ידי המשתמשים. הכספים והמטבעות הקריפטוגרפים שמפקידים משתמשים באתר, או שמשתמשים מחזיקים באמצעות האתר - אינם מהווים חלק ממצבת נכסיה של מפעילת האתר.

לבנק בו מתנהל חשבון הנאמנות של מפעילת האתר אין כל אחריות לגבי הנעשה בחשבון הנאמנות, מלבד ביצוע הנחיות מפעילת האתר (שמקורן בהנחיות המשתמשים). מפעילת האתר עשויה להשתמש בכתובות בלוקצ'יין של ארנקים דיגיטליים, או בארנקים דיגיטליים, או בפרטי גישה אל אותם ארנקים דיגיטליים (או חלק מהם) זהים, עבור החזקת או העברת מטבעות קריפטוגרפים של משתמשים או של מפעילת האתר.

תקופה, סיום, הקפאת וסגירת חשבון

הסכם זה יהיה בתוקף ממועד אישורך את תנאים אלה ועד לביטול וסגירת חשבונך. בלי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין, כל צד רשאי לסיים את ההסכם מטעמי נוחות וללא צורך בנימוק, על ידי מתן הודעה לצד השני. באפשרותך לסגור את חשבונך באתר בכל עת על ידי שליחת בקשה מתאימה למפעילת האתר באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר. בעת סגירת החשבון, אנו נבטל (ככל ולא ביטלת בעצמך) כל פקודה בחשבונך שטרם בוצעה. עליך למשוך את יתרתך בחשבון לפני סגירתו.

ביטול ההסכם על ידך ייכנס לתוקף לא יאוחר מתום חמישה (5) ימי עסקים לאחר המועד בו מסרת את הודעתך למפעילת האתר. ביטול ההסכם על ידי מפעילת האתר ייכנס לתוקף 45 ימים לאחר מסירת ההודעה על הביטול, אלא אם תתקיימנה נסיבות חריגות שמצדיקות או מחייבות, כפי שיקול דעתה של מפעילת האתר, את ביטול ההסכם במועד מוקדם יותר, לרבות באופן מידיי, כגון בעת הפרה מהותית של תנאי הסכם זה, בגין אי מסירת מידע ומסמכים על ידך, או ביצוע הליך זיהוי ואימות כפי דרישת מפעילת האתר, או בגין מסירת מידע כוזב או שגוי על ידך למפעילת האתר, או לאור הוראה בדין. אם מפעילת האתר תפסיק לספק את השירותים, היא תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לספק לך גישה ליתרת המטבעות הקריפטוגרפים והכספים שבחשבונך, להמיר את המטבע הקריפטוגרפי הנותר בחשבונך למטבע קריפטוגרפי אחר, או לשקלים חדשים, ולזכות את חשבונך בהתאם, והכל בכפוף לקבלת הוראה ממך לביצוע פעולות אלה (אלא אם לא תתקבל הוראה ממך במועד ובהתאם לתנאים ומגבלות שתקבע מפעילת האתר) ובניכוי עמלות כאמור בעמוד "עמלות" באתר.

אין בביטול ההסכם כדי לגרוע מזכויות הצדדים הנובעות משירותים באתר שניתנו על ידי מפעילת האתר בתקופה שלפני הביטול. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר תהיה רשאית לבטל את ההסכם אם הורתה לה כך רשות מוסמכת על פי דין. בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, לא תהא רשאי לבצע כל שימוש בחשבונך באתר.
אתה רשאי, בכל עת, לבקש ממפעילת האתר להשעות או להקפיא את השימוש בחשבונך באתר לתקופה שלא תעלה על 14 ימים, או לתקופה ארוכה יותר בהסכמת מפעילת האתר. מפעילת האתר תהא רשאית להשעות או להקפיא או להגביל את חשבונך מטעמים סבירים, ובכללם אם תפר את תנאי השירות או במקרה בו קיים חשש לפגיעה באבטחת האתר, לשימוש לרעה באתר או מרמה, והיא רשאית לעשות כן אף מבלי למסור לך הודעה, אם מסירת הודעה כאמור אסורה על פי דין או שקיים חשש סביר לכך שאתה או מי מטעמך, או חשבונך באתר, קשורים בפעילות בלתי חוקית כגון הונאה.

הגבלת אחריות לביצוע פעולות באתר

בכל מקום בתנאים אלו בו מפורטת אחריותה של מפעילת האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה. השימוש באתר, ובכל תוכן הכלול בו, כל החלטה שתקבל ביחס לשימוש באתר ובשירותיו, לרבות בקשר לביצוע פעולות מסחר, ובכלל זה פקודות ופעולות הפקדה, החזקה, משיכה, קניה או מכירה, ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. הינך מודע כי פעילות במטבעות קריפטוגרפים מציבה בפניך סיכוי משמעותי להתממשות אחד או יותר מהסיכונים בתחום, המפורטים בהרחבה בתנאים אלה, עד כדי אובדן מלוא כספך והשקעתך.

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי מסחר באתר יסב לך רווח כספי וממליצה לך שלא להותיר בחשבונך יתרת כספים או מטבעות קריפטוגרפים שאינם משמשים אותך למסחר באתר באופן מיידי. למידע נוסף ראה את אזהרת רשות ניירות ערך בנושא ואזהרת בנק ישראל אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, רשות המיסים, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין, עם האתר, השימוש בו, וכל תוכן ושירות הכלולים בו. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהשתתפות במסחר באתר או מפעילות כלשהי באתר, לרבות הפסדים כספיים.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן שלך, או מהתרשלותך, או של מי מטעמך, בקשר לפרטי חשבונך באתר, פרטי התחברות לחשבונותיך, סיסמאות, מפתחות פרטיים או ציבוריים של ארנקים דיגיטליים, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקי, כתוצאה מכשל בצד שלך, לרבות במנגנוני האבטחה או הגיבוי, או מערכות המחשוב והתקשורת שלך.

ככל שנעשה שימוש לרעה או שימוש ללא הרשאה בחשבונך באתר, עלייך למסור הודעה על כך למפעילת האתר ללא דיחוי ובהקדם האפשרי. ככל שמסרת למפעילת האתר הודעה על שימוש לרעה שנעשה בחשבונך באתר בתוך 30 יום מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה בחשבונך, אחריותך תוגבל לסכום של 450 ש"ח. אם לא מסרת הודעה כאמור, תהיה אחראי לסכום הנמוך מבין אלה: (א) סכום קבוע של כ-75 ש"ח בתוספת של 30 ש"ח לכל יום מהמועד שבו נודע לך על השימוש לרעה בחשבונך באתר, עד למועד מסירת ההודעה; או (ב) סכום פעולות התשלום שבוצעו בפועל תוך כדי השימוש לרעה בחשבונך.

הגבלת אחריותך לשימוש לרעה בחשבונך המפורטת לעיל לא תחול ככל שהשימוש בחשבונך נעשה לאחר שמסרת או העמדת את הגישה לחשבונך לרשות אדם אחר, בין שהשימוש לרעה בחשבונך נעשה בידיעתך או שלא בידיעתך, אלא אם הגישה לחשבונך הועמדה לרשות אדם אחר בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד או במקרה בו השימוש לרעה נעשה לאחר שפרטי הגישה לחשבונך אבדו או נגנבו מאותו אדם.

אופן השימוש באתר

קבלת ושליחת פקודות מסחר בזמן אמת באמצעות האתר מחייבת חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם, והן מצויות באחריותך המלאה. מטבע הדברים, איכות חיבור האינטרנט שברשותך אינה מצויה באחריות מפעילת האתר והיא לא תישא בכל אחריות בכל מקרה שפעולה שביצעת באתר לא תועדה במערכות האתר בשל כך.

אתה רשאי להשתמש באתר, בתכניו, בשירותיו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) -

ניטור הפעילות באתר, מניעה, חסימה וביטול גישה אליו

מפעילת האתר עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות באתר, או בקשר לפעולות שבוצעו באתר, כולל פעולות שמבוצעות ברשתות או בערוצי העברה שונים, לרבות פעולות התחברות, רישום, זיהוי, רישום, יצירה וביצוע של פקודות ופעולות הפקדה, החזקה, משיכה, קניה ומכירה, על-מנת לאתר או למנוע מקרי הונאה, או שימוש לרעה באתר, או לשם עמידה בהוראות הדין, או הרגולציה, או לשם ניהול סיכונים, לפי שיקול דעתה. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל או למנוע את גישתך לצפייה או לביצוע פעולות באתר, באופן מלא או חלקי, קבוע או זמני, לפי שיקול דעתה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית לבטל, למנוע  או לחסום את גישתך לצפייה באתר, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים ובכל מקרה אחר המפורט בתנאים אלה:

מיסים וחובות דיווח

כל מס שיחול בגין ביצוע פעולות על ידך באתר, אם יחול, יחול עליך באופן בלעדי. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לדווח לרשויות המתאימות ולשלם את המיסים אשר יחולו, אם יחולו, בקשר עם פעילותך באתר.

מפעילת האתר אינה אחראית לקבוע אם חלים מיסים בגין פעולותיך, וכן אינה אחראית לנכות, לדווח או לשלם מיסים כלשהם הנובעים מפעולה שלך באתר, או כל שימוש בשירותיו. אם במדינת התושבות ו/או האזרחות שלך ו/או המדינה בה הינך פועל ישנם חוקים או תקנות או כללי רגולציה המגבילים את פעילותך, לרבות פעילות במטבע קריפטוגרפי, או המחייבים אותך לדווח על אודות עסקאות, או ביצוע פעולות במטבע קריפטוגרפי, או העברות כספיות לרשות רגולטורית, או לכל רשות או מוסד אחרים, לרבות מוסדות פיננסיים ובנקים, אזי הנך מצהיר ומתחייב כי תמלא את חובות הדיווח הללו, או תשיג הסכמה או אישור נדרש לפי הדין אשר יהא בהם צורך, עקב שימושך בשירותי האתר. מפעילת האתר מפנה את תשומת ליבך לחוזר מס הכנסה מספר 5/2018 רשות המסים בנושא: מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואלים'), וכן ממליצה לך להתייעץ בנושא זה עם עורך דין הבקיא בדיני המדינה הרלבנטית.

אתה מצהיר ומאשר כי מפעילת האתר תהא רשאית לנכות מן היתרה בחשבונך מסים או היטלים, לרבות ניכוי מס במקור, המתחייבים על-פי דין, ככל שיחולו, ולא יהיו לך כל טענות בעניין ניכויים כאמור כנגד מפעילת האתר. ככל שמפעילת האתר, או מי מטעמה, ידרשו על ידי רשויות המס בישראל, או מחוץ לה, לשלם מיסים כלשהם, או לשאת בנטל כלכלי בגין פעולות שביצעת ואשר לא נוכו במקור מחשבונך על ידי מפעילת האתר, מכל סיבה שהיא, אתה מסכים בזאת לשפות את מפעילת האתר בגין כל אשר מפעילת האתר תידרש לשלם בקשר עם פעילותך באתר, בתוך 14 ימי עסקים מעת הצגת דרישה כאמור על ידי מפעילת האתר.
 

דיוור פרסומי והודעות

אישור התנאים מול מפעילת האתר כולל גם את הסכמתך לקבל דברי פרסומת ממפעילת האתר, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת (העשויים לכלול תוכן מסחרי על מוצריה ושירותיה של מפעילת האתר או של כל צד שלישי), ישלחו אליך בהודעה אלקטרונית, בהודעת מסר קצר (SMS), או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר, לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת האתר במהלך ההרשמה, או הזיהוי, או במהלך הקשר השוטף עם מפעילת האתר.

בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת האתר על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. מפעילת האתר אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים, לרבות תכנים תפעוליים או מקצועיים שאינם מהווים דבר פרסומת.

מפעילת האתר עשויה לשלוח לך התראות והודעות תפעוליות שונות על פעילותך באתר (שאינן דברי פרסומת), כדוגמת הרשמה לאתר, הצגת דרישות זיהוי או אימות, פרטים נדרשים לביצוע פעולות, התחברות לחשבון, ביצוע פעולות מסחר, חיוב בעמלה, התראות מחיר (שער), וכל הודעה תפעולית אחרת. הודעות תפעוליות כאמור יישלחו אלייך בהודעה אלקטרונית, בהודעת מסר קצר (SMS), או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר, לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת האתר במהלך הרישום, או הזיהוי, או במהלך הקשר השוטף עם מפעילת האתר. הודעות כאמור (או חלק מהן) אף ייתכן ויוצגו בפנייך בממשק המשתמש של חשבונך באתר. 

תכנים

משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" בתנאים היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual) או קולי (Audio), וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם. למפעילת האתר מסור שיקול הדעת להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם. מפעילת האתר רשאית להסיר כל תוכן מהאתר לפי שיקול דעתה וללא צורך בכל הודעה מוקדמת.

כל התכנים באתר הם בבעלותה של מפעילת האתר, או בבעלותם של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילת האתר רישיון לשימוש בהם ("תכני האתר"). מידע נוסף על אודות האתר ואפשרויות השימוש בו תוכל למצוא בעמודי האתר עצמו. מפעילת האתר עשויה להציג באתר תכנים נוספים שמקורם בערוצי המדיה החברתית של מפעילת האתר. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור, ככל ותבחר לעשות כן, או כל שירות מקוון אחר, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף למסמכים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם של השירותים הללו (שאינם מטעמה של מפעילת האתר).

שים לב – חלק מהמידע והתוכן המתפרסמים באתר (כגון הצעות לקניה או מכירה של מטבעות קריפטוגרפים) מקורם בפעילות המשתמשים באתר. מפעילת האתר אך ורק משקפת את המידע למבקרי האתר ומשתמשיו. האתר משמש כזירה מקוונת המאפשרת למשתמשיו, בין היתר, לסחור במטבעות קריפטוגרפים עם משתמשים אחרים. לפיכך, כל האחריות ביחס לתוכן כאמור המפורסם באתר, חלה על מבקרי האתר בלבד וממילא הוא אינו מהווה עצה, חוות דעת או הבעת דעה אחרת מצד מפעילת האתר.

קישורים באתר

ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים או השירותים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר, או מטעמה, ומפעילת האתר אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים או שירותים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת האתר לתוכנם או לשירותים המוצעים בהם והיא אינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים והשירותים בתחום המסחרי או הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים או השירותים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה.

פרטיות

מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, הן של מפעילת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו למפעילת האתר להשתמש בהם.

למעט אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום באתר (לרבות תוכן משתמשים), אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי אתה רשאי למוסרם לפרסום ולטעון אותם לאתר. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שאתה בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים שנעשו על ידך באתר ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה או לכל צד שלישי כתוצאה מכך.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת האתר או מי מטעמה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה וכולל אפשרות למתן רישיונות-משנה, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למפעילת האתר ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט'), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

רישיון שימוש ב-API

ככל שתעשה שימוש ברכיב ה-API באתר, מפעילת האתר מעניקה לך רישיון שימוש לא-בלעדי, מוגבל בזמן, בלתי ניתן להעברה, להשתמש ברכיב ה-API לצורך הפעלת ממשקים לאתר ו/או מערכותיו בהתאם לתנאים, ולא לכל מטרה מסחרית אחרת.

הגבלת אחריות לשירותים נוספים באתר

בכל מקום בתנאים אלו בו מפורטת אחריות של מפעילת האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר, ובכל תוכן הכלול בו, כל החלטה שתקבל ביחס לשימוש באתר, לרבות בקשר לרישום או ביטול פקודות וביצוע פעולות מסחר, ובכלל זה הפקדה, משיכה, קניה או מכירה, ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. הינך מודע כי פעילות במטבעות קריפטוגרפים מציבה בפניך סיכוי משמעותי להתממשות אחד או יותר מהסיכונים בתחום המפורטים לעיל, עד כדי אובדן מלוא כספך, נכסיך והשקעתך. למידע נוסף ראה את אזהרת רשות ניירות ערך בנושא ואזהרת בנק ישראל אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, רשות המיסים, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, השימוש בו, וכל תוכן ושירות הכלולים בו. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהשתתפות במסחר באתר או מפעילות כלשהי באתר, לרבות הפסדים כספיים.

אי מתן ייעוץ. מפעילת האתר אינה נותנת ייעוץ כלשהו לגבי היתרונות שבפעילות בתחום המטבעות הקריפטוגרפים, או במטבע קריפטוגרפי מסוים, או בקשר לכדאיות פקודה לקניה או מכירה (או ביטולן) של מטבע קריפטוגרפי, או פעולה מסוימת, או כל ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא, ואתה מאשר כי שירותי מפעילת האתר אינם כוללים מתן ייעוץ השקעות או כל ייעוץ אחר. בכל מקרה בו יש לך ספק כלשהו לגבי השפעות כלכליות או השפעות אחרות שעשויות לחול עליך, עליך לפנות למומחה מתאים לקבלת ייעוץ בתחום הרלבנטי.

האתר, תכניו ושירותיו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות התכנים והשירותים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תוכן משתמשים ותכנים פיננסיים המוצגים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני האתר הוא על אחריותך בלבד ואין לראות בפרסומים כאמור משום עצה, חוות דעת או המלצה מצד מפעילת האתר.

מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית לשרתי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.

מפעילת האתר תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך במישרין או בעקיפין, כתוצאה מנסיבות שאין למפעילת האתר שליטה עליהם ובתנאי שמפעילת האתר עשתה מאמץ סביר למניעתם או לצמצומם ולעמוד בהתחייבויותיה, ובכלל זה בקרות שיבוש בנתונים כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מתקלות אחרות או באירועים שמקורם בכוח עליון. 

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאים אלה, כתוצאה מפעולת מרמה ושימוש לרעה באתר על ידך, או מי מטעמך, או מפעולת מרמה ושימוש לרעה בשירותים של צדדים שלישיים מטעם מפעילת האתר, כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, או באמצעות האתר, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית באתר, בשירותיו ובתכניו. 

שינויים באתר והפסקת פעילות

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ושל תחום המטבעות הקריפטוגרפים ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מפעילת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את שירותיו, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. מפעילת האתר אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות באתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור האתר. מפעילת האתר תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם האתר לא יהיה פעיל. במידת האפשר ועל פי שיקול דעתה, תפרסם מפעילת האתר הודעה באתר או בדרך אחרת, על הפסקת פעילות האתר או חלק ממנו, זמן סביר מראש. עם הפסקת פעילות האתר, תחזיק מפעילת האתר את התוכן הכלול בו למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי התנאים

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות התנאים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישורים לתנאים מוצבים באתר ויקשרו תמיד לנוסח העדכני של התנאים. המשך שימושך באתר לאחר פרסום התנאים המעודכנים מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות בתנאים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתנאים, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאה

העבירה מפעילת האתר את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לאתר, או כל חלק ממנו, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאים אלו. אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי תנאים אלו וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פנה אלינו

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של מבקרי האתר וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן ככל שיש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה אלינו באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

עודכן לאחרונה: 8 בנובמבר 2021