סכום הקנייה הצפוי כולל עמלה () 0
ספר פקודות מלא
כמות (BTG) שער (₪) סה"כ (₪)
היסטוריית שער
תאריך שער (₪) כמות (BTG) סה"כ (₪)
מטבע שער אחרון נפח מסחר שינוי יומי שם
BTC ביטקוין
LTC לייטקוין
BCH ביקאש
BTG ביגולד
פעולות אחרונות שביצעת במסחר BtgNis. הצג היסטוריה.
תאריך תיאור שער עמלת מסחר ₪ ביגולד שקלים יתרה ביגולד יתרה שקלים אסמכתא
תאריך תיאור שער ₪ כמות BTG סה"כ ₪

מסחר ביגולד שקלים

פעולות אחרונות שביצעת במסחר BtgNis.

# תאריך תיאור שער עמלת מסחר ₪ ביגולד שקלים יתרה ביגולד יתרה שקלים אסמכתא