כניסה או הרשמה

Bit2C – תנאי השימוש באתר

הקדמה

ברוכים הבאים ל-Bit2C – זירת מסחר למטבעות דיגיטליים ("האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת ביטוסי בע"מ ("מפעילת האתר"), שכתובתה הרוקמים 26, חולון, ישראל. האתר פועל בכתובת האינטרנט bit2c.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של מפעילת האתר.

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים ובשירותים המקוונים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר (יחדיו: "התנאים").

אתה מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך ביחס לשימוש באתר ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר. תשומת לבך כי התנאים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת.

משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" בתנאים היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual) או קולי (Audio), וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אתה מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השירותים באתר מיועדים לתושבים ישראליים הנושאים תעודות זהות ישראליות אשר מלאו להם 18 שנים.

אודות האתר בתמצית

אתר משמש כזירת מסחר בביטקוין, במטבעות קריפטוגרפיים או בכל יחידת ערך אחרת הנתמכת על ידי האתר ("מטבעות קריפטוגרפיים"). במסגרת פעילותו כזירת מסחר, האתר מספק למשתמשיו שירותי אחסון מאובטח למטבעות קריפטוגרפיים, יחד עם שירותי המסחר המתוארים לעיל ("השירותים"). האתר מאפשר לכל משתמש רשום באתר ("משתמש") למכור ולקנות מטבעות קריפטוגרפיים ("מסחר").

לצורך השתתפות במסחר באתר, אתה רשאי להפקיד כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפיים בחשבון ו/או למשוך כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפיים מהחשבון וכן לבצע פעולות של רכישת או מכירת מטבעות קריפטוגרפיים ("פעולות מסחר"). למעט הפקדת או משיכת מטבעות קריפטוגרפיים ל/מ חשבונך באתר, כל פעולות המסחר באתר מתבצעות בשקלים חדשים ודרך בנקים ישראלים. הפקדות מוגבלות לסכום מקסימאלי של 700,000 ₪.

לתשומת לבך-

מבקרי האתר ומשתמשיו רשאים לצפות בנתוני המסחר המתבצעים דרך האתר וכן בנתונים פיננסיים אודות המטבעות הקריפטוגרפיים ("נתוני מסחר"). עם זאת, השתתפות במסחר כפופה להרשמה ומתן פרטים מזהים, כמפורט בעמוד השימוש באתר ובכלל זה בתכנים ובשירותים המקוונים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר.

עסקים, תאגידים או עוסקים, רשאים להשתמש באפשרויות התשלום הזמינות באתר לצורך קבלת תמורה בגין מתן שירות ו/או מוצר, ישירות לחשבון המסחר שלהם באתר. דרך כך, אתה רשאי לייצר פרופיל תשלום שיאפשר לך לשלוח ללקוחותיך קישור להעברת תשלומים במטבע קריפטוגרפי. הכספים יופקדו בחשבונך ישירות. יובהר כי השירות מאפשר העברת תשלום רק במטבעות קריפטוגרפיים הנתמכים על-ידי האתר. שירות זה מהווה פלטפורמה להעברת תשלום בין צדדים, ואין במתן השירות התחייבות או אחריות מצד מפעילת האתר באשר להעברת התשלום או קבלת התשלום או המוצר או השירות בגינם משולם התשלום, או על-ידי מי מהצדדים או בקשר לחובות הצדדים, לרבות חובות על פי דין.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהשתתפות במסחר באתר, לרבות הפסדים כספיים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפקדה ו/או משיכה של מטבעות קריפטוגרפיים ו/או כספים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה או לכל צד שלישי כתוצאה מכך.

למפעילת האתר מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אלו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם. מפעילת האתר רשאית להסיר כל תוכן מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בכל הודעה מוקדמת. מפעילת האתר עשויה על דעת עצמה ובכל זמן נתון, לחדול מאספקת השירותים באתר, בכל זמן נתון וללא התראה. אם מפעילת האתר תפסיק לספק את השירותים, היא תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לספק לך גישה למטבעות הקריפטוגרפיים המאוחסנים באתר.

מפעילת האתר עשויה להציג באתר תכנים נוספים שמקורם ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים, כגון העמוד שמפעילה מפעילת האתר ברשת החברתית Facebook. או ברשתות חברתיות אחרות. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור, או כל שירות מקוון אחר, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף למסמכים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם של השירותים הללו (שאינם מטעמה של מפעילת האתר).

האתר כולל, בין היתר אפשרות לשוחח עם משתמשים רשומים אחרים באתר באמצעות בחלון שיח (צ'ט) מובנה ("צ'אט" ו- "תוכן משתמשים", לפי העניין). למעט תוכן משתמשים, כל התכנים באתר הם בבעלותה של מפעילת האתר או בבעלותם של צדדים שלישיים אשר העניקו למפעילת האתר רישיון לשימוש בהם ("תכני האתר"). מידע נוסף אודות האתר ואפשרויות השימוש בו תוכל למצוא בעמודי האתר עצמו.

שים לב – המידע והתוכן המתפרסם באתר, לרבות נתונים פיננסיים, מקורן בפעילות המשתמשים באתר, ומפעילת האתר אך ורק משקפת את המידע למבקרי האתר ומשתמשיו. האתר משמש כזירה מקוונת המאפשרת למשתמשיו, בין היתר, לסחור במטבעות קריפטוגרפיים. לפיכך, כל האחריות ביחס לתוכן באתר, חלה על מבקרי האתר בלבד.

קבלת ושליחת פקודות מסחר בזמן אמת באמצעות האתר דורשות חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריותך המלאה.

רישום לאתר

הרישום לאתר והשימוש בו מותרים למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה.

צפייה בתכני האתר אינה מחייבת רישום או מסירת פרטים מזהים. עם זאת, יצירת משתמש, השתתפות במסחר, פרסום תוכן משתמשים, מחייבים, בין היתר, רישום לאתר או מסירת פרטים מזוהים. בנוסף, במהלך מסירת הפרטים המזהים תתבקש להסכים להוראות התנאים ולאשר אותם.

מפעילת האתר מאפשרת רישום לאתר גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, כגון פייסבוק. כאשר אתה נרשם לאתר באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. ראה בהרחבה בעמוד מדיניות הפרטיות שלנו. מפעילת האתר רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות.

במידה ותרצה לפנות למפעילת האתר באמצעות הטפסים המקוונים שמפעילת האתר מעמידה לרשות משתמשי האתר, תידרש למסור לנו את הפרטים המתבקשים בשדות המידע של הטפסים הללו ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

מהימנות המידע. בכל אחד מהמקרים הנ"ל, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש או להירשם לאתר ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך ו/או להוות הפרה של הוראות הדין. האתר שומר לעצמו את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה ו/או כל פרטים נוספים לגביך.

סודיות המידע. עליך לשמור בסודיות על שם המשתמש והסיסמה של חשבונך באתר. אתה נושא באחריות המלאה לכל שימוש שנעשה בחשבונך באתר ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך באתר.

ניטור האתר וביטול רישומך אליו - מפעילת האתר עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות באתר, על-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו או לשם עמידה בהוראות הדין. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי הפרת את הוראות התנאים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית לבטל את רישומך לאתר, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

השימוש באתר

אתה רשאי להשתמש באתר, בתכניו, בשירותיו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) -

 1. אין להשתמש באתר באופן המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 2. אין להשתמש באתר באופן הפוגע או העלול לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים/מבקרים אחרים או שותפים וספקים של מפעילת האתר;
 3. אתה רשאי להשתמש באתר רק למטרות שאינן מסחריות;
 4. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים אחרים, ביישומונים, בפרסומים
 5. אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת, אלא היכן שהדבר הותר במפורש במסגרת האתר;
 6. אם נרשמת לאתר בהתאם למפורט בתנאים אלה, אתה רשאי להשתמש באתר באמצעות חשבון המשתמש שבאמצעותו נרשמת בלבד ואינך רשאי לפתוח מספר חשבונות משתמש;
 7. אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של האתר;
 8. אין לבצע כל פעילות המהווה או המעודדת התנהגות שמהווה עבירה פלילית, תגרום לחבות אזרחית או תפר בכל דרך אחרת כל דין חל;
 9. אין לבצע כל פעולה אשר מפריעה, מעמיסה או משבשת את תפקוד האתר ו/או השירותים;
 10. אין להתחזות לאדם או גורם אחר, ואין למסור הצהרות כוזבות הנוגעות לזהותך או לחשבון הבנק שלך ו/או לכל מידע או שהינך נדרש למסור.
 11. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים ומידע מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 12. אין לנסות לפגוע באבטחת המידע באתר, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע בקשר לאתר, או לנסות לבצע כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע, ניווט רובוטי או פריצה לאתר; לנסות לבצע הנדסה חוזרת, Disassembling או Decompiling לאתר או לתכנים באתר;
 13. אין להציג את תכני האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילת האתר;
 14. אין להציג את תכני האתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 15. אין להעלות או לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 16. אין לקשר לתכנים שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה - אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה - בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

מפעילת האתר רשאית לנקוט בצעדים על-מנת לחסום ולמנוע את גישתך לאתר, בלא צורך להודיע לך על כך מראש וזאת אם תסבור, לפי שיקול דעתה, שהפרת את הוראות תנאים אלה או עשית שימוש לרעה באתר.

שירותים בתשלום

בעת ביצוע פעולות מסחר, מפעילת האתר עשויה לגבות ממך עמלה, לרבות על ידי ניכוי וקיזוז של יתרת הכספים ו/א מטבעות קריפטוגרפיים בחשבונך, בהתאם לעמלות המפורטות באתר בעמוד "עמלות" ("העמלות"). תשומת לבך כי ייתכן ועבור פעולות של משיכה ו/או הפקדה מחשבון הבנק שלך, הבנק עשוי לגבות ממך עמלה נוספת שאינה קשורה ו/או בתיאום עם מפעילת האתר (כגון: עמלה בגין העברה בין חשבונות בנק). כמו כן, ייתכן ועבור פעולות של משיכה ו/או הפקדה של מטבעות קריפטוגרפיים, עשויות להיגבות ממך עמלות נוספות שאינן קשורות ו/או בתיאום עם מפעילת האתר (כגון: עמלת כורים ברשת הבלוקצ'יין).

מפעילת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את תנאי התשלום וגובה העמלות שייגבו מהמשתמשים באתר בגין שירותי המסחר. ככל ומפעילת האתר תבצע עדכון כאמור, תפורסם על כך הודעה באתר, בחשבון שלך או לחילופין תשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני. כל שינוי בתנאי התשלום ו/או בגובה העמלות ייכנס לתוקף מיד לאחר פרסום ההודעה כאמור.

כנגד ביצוע פעולות מסחר, מפעילת האתר תמסור לך חשבוניות דיגיטליות ו/או דוחות ישירות לחשבונך האישי באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני.

כל הכספים אשר מופקדים באתר מוחזקים בחשבון נאמנות נפרד על-שם מפעילת האתר. מפעילת האתר משמשת כנאמן על הכספים המופקדים בחשבונה, אין לה הרשאה לעשות כל שימוש בכספי המשתמשים בחשבון הנאמנות מבלי שניתנה לה הנחייה מפורשת וייעודית על-ידי המשתמש הרלוונטי. מובהר בזאת כי הכספים והמטבעות הקריפטוגרפיים שמפקידים משתמשים באתר אינם מהווים חלק ממצבת נכסיה של מפעילת האתר.

מובהר בזאת כי לבנק בו מתנהל חשבון הנאמנות של מפעילת האתר אין כל אחריות לגבי הנעשה בחשבון הנאמנות מלבד ביצוע הנחיות מפעילת האתר (שמקורן בהנחיות המשתמשים).

מיסים

כל מס אשר יחול בגין מסחר באתר, אם יחול, יחול עליך באופן בלעדי. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לדווח ולשלם את המיסים אשר יחולו, אם יחולו, בקשר עם המסחר באתר. מפעילת האתר אינה אחראית לקבוע אם חלים מיסים בגין פעולותיך, וכן אינה אחראית לנכות, לדווח או לשלם מיסים כלשהם הנובעים מפעולה שלך באתר.

אתה מצהיר ומאשר כי מפעילת האתר תהא רשאית לנכות מן היתרה בחשבונך מסים ו/או היטלים, לרבות ניכוי מס במקור, המתחייבים על-פי דין, ככל שיחולו, ולא יהיו לך כל טענות בעניין ניכויים כאמור כנגד מפעילת האתר. ככל שמפעילת האתר, או מי מטעמה ידרשו על ידי רשויות המס בישראל ו/או מחוץ לישראל, לשלם מיסים כלשהם ו/או לשאת בנטל כלכלי בגין פעולות שביצעת ואשר לא נוכו במקור מחשבונך על ידי מפעילת האתר מכל סיבה שהיא, אתה מסכים בזאת לשפות את מפעילת האתר בגין כל אשר מפעילת האתר תידרש לשלם בקשר עם פעילותך באתר בתוך 14 ימי עסקים מעת הצגת דרישה כאמור על ידי החברה.

דיוור פרסומי והודעות

השימוש באתר ואישור התנאים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת ממפעילת האתר או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעים שונים, לרבות בהודעת דואר אלקטרוני או הודעת טקסט לטלפון הנייד, לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת האתר במהלך הרישום לאתר, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת האתר את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים באתר.

בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת האתר על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. מפעילת האתר אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים, כגון הודעות תפעוליות שאינן מהוות דבר פרסומת.

תוכן משתמשים

תוכן המשתמשים באתר מפורסם על-ידי משתמשיו הרשומים. מפעילת האתר מעודדת את חופש הביטוי ואת ההשתתפות הפעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בשיתוף מידע הנוגע למסחר במטבעות קריפטוגרפיים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, מפעילת האתר רשאית לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, אך היא אינה חייבת לעשות כן. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי מפעילת האתר באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים, פוגעניים על פניהם, או שאינם הולמים את רוחו של האתר ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

לתשומת לבך! תוכן המשתמשים באתר הוא פומבי ועשוי להתפרסם תחת שמך באתר (אם התחברת דרך רשת חברתית – דרך שמך ברשת החברתית).

בעת טעינת ופרסום תוכן משתמשים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או הטעינה (Upload) כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם במסגרת האתר, או לטעון אליו, את התכנים הבאים:

מפעילת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עת שתמצא כי הפרת את הוראות התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשים , במפעילת האתר או במי מטעמה. במקרה זה, מפעילת האתר תהיה רשאית גם למנוע ממך לפרסם ולטעון תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מפעילת האתר לפי כל דין.

החליטה מפעילת האתר לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו, להוסיף לו כותרות מתאימות וכיו"ב. מפעילת האתר אינה מחויבת לציין את שמך כמקור התוכן שמסרת, אך היא רשאי לעשות כן לפי שיקול דעתה. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

מפעילת האתר מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר. תוכן משתמשים לא מתפרסם מטעמה של מפעילת האתר ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של תכנים אלו, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

קישורים באתר

קישורים לאתרים חיצוניים - ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר, או מטעמה, ומפעילת האתר אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת האתר לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות

מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים.

הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הן של מפעילת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים (לרבות מבקרי האתר שהעלו תוכן משתמשים), שהתירו למפעילת האתר להשתמש בהם.

למעט אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום באתר (לרבות תוכן משתמשים), אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי אתה רשאי למוסרם לפרסום ולטעון אותם לאתר. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. האתר לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה או לכל צד שלישי כתוצאה מכך.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת האתר או מי מטעמה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה וכולל אפשרות למתן רישיונות-משנה, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למפעילת האתר ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט'), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

רישיון שימוש ב-API

ככל שתעשה שימוש ברכיב ה-API הזמין באתר, החברה מעניקה לך רישיון שימוש לא-בלעדי, בלתי ניתן להעברה, להשתמש ברכיב ה-API לצורך הפעלת ממשקים לאתר ו/או מערכותיו, ולא לכל מטרה מסחרית אחרת.

אחריות

בכל מקום בתנאים אלו בו מפורטת אחריות של מפעילת האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר, ובכל תוכן הכלול בו וכן ביצוע פעולות מסחר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, השימוש בו, וכל תוכן ושירות הכלולים בו.
האתר, תכניו ושירותיו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות התכנים והשירותים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

כל החלטה שתקבל ביחס לרכישה או מכירה של מטבעות קריפטוגרפיים היא באחריותך המלאה בלבד. 

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי מסחר באתר יסב לך רווח כספי. 

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תוכן משתמשים ותכנים פיננסיים המוצגים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני האתר הוא על אחריותך בלבד.

מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית לשרתי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת האתר, או של מי מטעמה.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאים אלה. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, או באמצעות האתר, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית באתר, בשירותיו ובתכניו.

שינויים באתר והפסקת פעילות

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מפעילת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את השירותים הכלולים בו, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. מפעילת האתר אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות באתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור האתר. מפעילת האתר תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם האתר לא יהיה פעיל. במידת האפשר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, תפרסם מפעילת האתר הודעה באתר על הפסקת פעילות האתר זמן סביר מראש. עם הפסקת פעילות האתר, תחזיק מפעילת האתר את התוכן הכלול בו למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי התנאים

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות התנאים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישורים לתנאים מוצבים באתר ויקשרו תמיד לנוסח העדכני של התנאים. המשך שימושך באתר לאחר פרסום התנאים המעודכנים מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות בתנאים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתנאים, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאה

העבירה מפעילת האתר את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לאתר, או כל חלק ממנו, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאים אלו.
אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי תנאים אלו וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פנה אלינו

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של מבקרי האתר וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה אלינו באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

עודכן לאחרונה: 20 באוגוסט, 2018
2018-1