Bit2C – תנאי השימוש באתר

הקדמה

ברוכים הבאים ל-Bit2C – פלטפורמת מסחר למטבעות דיגיטליים ("האתר" או "הפלטפורמה"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת ביטוסי בע"מ ("מפעילת האתר"), שכתובתה ברחוב דוד סחרוב 11, ראשון לציון 7570713, ישראל. האתר פועל בכתובת האינטרנט bit2c.co.il ובכל כתובת נוספת או יישום אחר בהתאם לשיקול דעתה של מפעילת האתר.

השימוש באתר, ובכלל זה בתכניו ובשירותים המקוונים הכלולים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר ובשירותיו (יחדיו: "התנאים" או "ההסכם").

הינך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך ביחס לשימוש באתר ובשירותיו, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.

תשומת לבך כי התנאים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת.

אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אתה מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השירותים באתר מיועדים לתושבים ישראליים הנושאים תעודות זהות ישראליות אשר מלאו להם 18 שנים. אתה מתבקש להימנע מהשימוש באתר אם אינך עומד בתנאים אלה.

אודות האתר בתמצית

האתר משמש כזירת מסחר מקוונת בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפים אחרים, או בכל יחידת ערך אחרת הנתמכת על ידי האתר ("מטבעות קריפטוגרפים"). מידע נוסף על יחידות הערך הנתמכות מפורט בגוף האתר. האתר מאפשר לכל משתמש שנרשם לאתר ("משתמש") למכור ולקנות מטבעות קריפטוגרפים. במסגרת פעילותו כזירת מסחר, האתר מספק למשתמשיו שירותי אחסון מאובטח לכספים ומטבעות קריפטוגרפים לטובת קניה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפים ("מסחר"). יחד עם שירותי המסחר המתוארים לעיל ("השירותים" או "שירותי האתר").

אין לבצע באמצעות האתר תשלומים לצדדים שלישיים או לקבל תשלומים מצדדים שלישיים. ככל ותבצע תשלום לצד שלישי או תקבל תשלום מצד שלישי באמצעות האתר, מובהר כי למפעילת האתר אין כל שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים על ידך או בקשר לתשלומים המתקבלים על ידך, ואין היא אחראית להם או נושאת בחבות בכל הנוגע להם. מפעילת האתר אינה מציעה או מספקת את שירותי הצדדים השלישיים כאמור ואינה צד לכל התקשרות בין משתמשי זירת המסחר לבין צדדים שלישיים.

לצורך השתתפות במסחר באתר, אתה נדרש, בין היתר, להפקיד כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים בחשבונך בשירות, וכן הינך רשאי למשוך כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים מחשבונך וכן לבצע פעולות של רכישת או מכירת מטבע קריפטוגרפי ("פעולות מסחר"). למעט הפקדת או משיכת מטבעות קריפטוגרפים ל/מ חשבונך באתר, כל פעולות המסחר באתר מתבצעות בשקלים חדשים ודרך העברות בנקאיות מ/ל חשבון בנק על שם המשתמש בבנקים ישראלים בלבד, והכל כפי שיקול דעתה של מפעילת האתר. מפעילת האתר עשויה לקבוע ולעדכן מעת לעת, תנאים ומגבלות לביצוע פעולות מסחר, לרבות מגבלות סכומי מינימום או מקסימום להפקדה ו/או משיכה ו/או קניה ו/או מכירה, מקור ההפקדה, יעד המשיכה והיקף פעולות קניה ו/או מכירה, סוגי פקודות מסחר, סוגי מטבעות קריפטוגרפים זמינים למסחר, ולפרקי זמן קצובים, ממושכים או באופן קבוע, והכל כפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שיקולי ניהול סיכונים, רגולציה ומניעת הלבנת הון ומימון טרור.

השימוש באתר

מבקרי האתר ומשתמשיו רשאים לצפות בנתוני המסחר המתבצעים דרך האתר וכן בנתונים פיננסיים אודות המטבעות הקריפטוגרפים ("נתוני מסחר"). עם זאת, השתתפות במסחר כפופה להרשמה ומתן פרטים ומסמכים מזהים, כמפורט בעמוד ההרשמה באתר ובפרק "הרישום לאתר" להלן. שימוש בתכנים ובשירותים המקוונים הכלולים באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר. נתוני המסחר והמידע המתפרסמים באתר נועדו על-מנת לספק מידע כללי בלבד למבקרי האתר ולמשתמשיו ופרסומם אינו מהווה המלצה, עצה או חוות דעת.

אזהרות

הינך מודע לסיכונים הכרוכים בפעילות ובמסחר במטבעות קריפטוגרפים ומבין את משמעויותיהם, לרבות:

ככל ואינך מודע ומבין את כל הסיכונים הכרוכים והמשמעויות בפעילות ומסחר במטבעות קריפטוגרפים (כמפורט לעיל), לרבות הסיכונים להפסדים ואובדן מלוא כספי ההשקעה, עליך להימנע משימוש בשירותי האתר

למידע נוסף ראה אזהרת רשות ניירות ערך בנושא ואזהרת בנק ישראל אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, רשות המיסים, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

רישום לאתר

הרישום לאתר והשימוש בו מותרים למשתמשים ישראלים בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה מחזיק בתעודת זהות ישראלית שהונפקה כדין ובתוקף ושהינך בן 18 ומעלה. אם אינך בן 18 או בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף וכדין, אתה מתבקש להימנע מהרישום ומהשימוש באתר.

צפייה כללית בתכני האתר, לרבות נתוני מסחר, אינה מחייבת רישום או מסירת פרטים מזהים. עם זאת, פתיחת חשבון משתמש, ביצוע פעולות או השתתפות במסחר, מחייבים רישום לאתר ומסירת פרטים, מסמכים מזהים ומאמתים והצהרות, והכל כפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר ולפי כל דין. בנוסף, במהלך פתיחת חשבון משתמש תתבקש להסכים להוראות התנאים ולאשר אותם.

מפעילת האתר עשויה לאפשר רישום לאתר גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, כגון פייסבוק. כאשר אתה נרשם לאתר באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. ראה בהרחבה בעמוד מדיניות הפרטיות שלנו. מפעילת האתר רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום וזיהוי אחרות ונוספות.

במידה ותרצה לפנות למפעילת האתר באמצעות דרכי יצירת הקשר המקוונות שמפעילת האתר מעמידה לרשות משתמשי האתר, תידרש למסור לנו את הפרטים המתבקשים בשדות המידע של הטפסים הללו ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

מהימנות המידע. בכל אחד מהמקרים הנ"ל, עליך למסור רק פרטים ומסמכים אמיתיים, נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש או להירשם לאתר ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך ו/או להוות הפרה של הוראות הדין או הרגולציה. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה ו/או כל מידע נוסף לגביך ככל ונדרש לצורך שירותיה.

סודיות המידע. עליך לשמור בסודיות על שם המשתמש והסיסמה של חשבונך באתר. אתה נושא באחריות המלאה לכל שימוש שנעשה בחשבונך באתר ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי ואמצעי הגישה לחשבונך באתר, מסירתם לאחרים או כל מקרה אחרת בו איפשרת לצדדים שלישיים גישה לחשבונך.

הפקדה ואחסון של כספים או מטבעות קריפטוגרפים בשירות

משיכה של כספים ומטבעות קריפטוגרפים

פעולות מסחר, קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי

מפעילת האתר עשויה על דעת עצמה ובכל זמן נתון, לחדול מאספקת השירותים באתר, כולם או חלקם, לרבות הצגה ופירוט של נתוני מסחר, ספר הפקודות בפלטפורמה, ציטוטי מחיר ופקודות למסחר, היסטוריית שערים, סוגי המטבעות הקריפטוגרפים המוצעים למסחר באתר, בכל זמן נתון וללא מתן התראה ולמשך זמן חלקי או ממושך.

אם מפעילת האתר תפסיק לספק את השירותים, היא תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לספק לך גישה ליתרת המטבעות הקריפטוגרפים והכספים אשר בחשבונך. ככל ומפעילת האתר תחדל מלהציע למסחר באתר סוגי מטבעות קריפטוגרפים מסוימים, וככל ולא תמשוך את המטבע הקריפטוגרפי מהסוג כאמור תוך פרק זמן שייקבע על ידי מפעילת האתר כפי שיקול דעתה, היא תהיה רשאית להמיר את המטבע הקריפטוגרפי כאמור הנותר בחשבונך, למטבע קריפטוגרפי אחר ו/או לשקלים חדשים ולזכות את חשבונך בהתאם, ולגבות מחשבונך עמלות מתאימות והחזר הוצאות בגין פעולות אלה.

מפעילת האתר רשאית לנקוט בצעדים על-מנת לחסום או לבטל ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לבטל פקודה לקניה ו/או מכירה של מטבע קריפטוגרפי ו/או למשיכה ו/או הפקדה של כספים ו/או מטבע קריפטוגרפי, בלא צורך להודיע לך על כך מראש וזאת אם תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהפרת את הוראות תנאים אלה או עשית, או שאתה צפוי לעשות, שימוש לרעה באתר או ככל ולא תספק לנו מסמכים והצהרות מתאימים הנחוצים לשם בדיקות נאותות של חשבונך, לרבות אימות פרטי הזיהוי שלך וחשבון הבנק שלך ואמצעי התשלום הרלוונטי, וכן לצרכי רגולציה ולצורך עמידה בדרישות כל דין, מדיניות ונהלים לניהול סיכונים, מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

אופן השימוש באתר

קבלת ושליחת פקודות מסחר בזמן אמת באמצעות האתר דורשות חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריותך המלאה. מטבע הדברים, איכות חיבור האינטרנט שברשותך אינה מצויה באחריות מפעילת האתר והיא לא תישא בכל אחריות בכל מקרה שפעולה שביצעת באתר לא תועדה במערכות האתר בשל כך.

אתה רשאי להשתמש באתר, בתכניו, בשירותיו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) -

 1. אין להשתמש באתר באופן המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 2. אין להשתמש באתר באופן הפוגע או העלול לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים/מבקרים אחרים, או שותפים וספקים של מפעילת האתר;
 3. אתה רשאי להשתמש באתר רק למטרות שאינן מסחריות (שימוש עצמי ופרטי בשירותי האתר לצרכייך לא ייחשב כשימוש מסחרי לצורך פרק זה);
 4. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים אחרים, ביישומונים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת, אלא היכן שהדבר הותר במפורש במסגרת האתר;
 5. אם נרשמת לאתר בהתאם למפורט בתנאים אלה, אתה רשאי להשתמש באתר באמצעות חשבון המשתמש שבאמצעותו נרשמת בלבד;
 6. אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של האתר;
 7. אין לבצע כל פעילות המהווה או המעודדת התנהגות שמהווה עבירה פלילית, תגרום לחבות אזרחית או תפר בכל דרך אחרת כל דין חל;
 8. אין לבצע כל פעולה אשר מפריעה, מעמיסה או משבשת את תפקוד האתר ו/או השירותים;
 9. אין להתחזות לאדם או גורם אחר, ואין למסור הצהרות כוזבות הנוגעות לזהותך או פרטיך האישיים או לחשבון הבנק שלך או למקור ו/או יעד הכספים או המטבעות הקריפגטורפים שלך ו/או לכל מידע או שהינך נדרש למסור למפעילת האתר ו/או למי מטעמה;
 10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים ומידע מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 11. אין לנסות לפגוע באבטחת המידע באתר, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע בקשר לאתר, או לנסות לבצע כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע, ניווט רובוטי או פריצה לאתר; לנסות לבצע הנדסה חוזרת, Disassembling או Decompiling לאתר או לתכנים באתר;
 12. אין להציג את תכני האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילת האתר;
 13. אין להציג את תכני האתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 14. אין להעלות או לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 15. אין לקשר לתכנים שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה - אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה - בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

ניטור הפעילות באתר, מניעה, חסימה וביטול גישה לאתר

;מפעילת האתר עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות באתר, על-מנת לאתר או למנוע מקרי הונאה או שימוש לרעה באתר, או לשם עמידה בהוראות הדין או הרגולציה או לשם ניהול סיכונים, כפי שיקול דעתה הבלעדי.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל או למנוע את גישתך או רישומך לאתר, באופן מלא או חלקי ו/או קבוע או זמני, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית לבטל או למנוע את רישומך לאתר, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

שירותים בתשלום, עמלות וחשבונית דיגיטלית

בגין שימוש בשירותי האתר, אף אם לא תבצע פעולת מסחר בחשבון, מפעילת האתר עשויה לגבות ממך עמלה, לרבות על ידי ניכוי או קיזוז שלה מתוך יתרת הכספים ו/או יתרת המטבעות הקריפטוגרפים בחשבונך, והכל בהתאם לעמלות המפורטות באתר בעמוד "עמלות" ("העמלות").

תשומת לבך כי ייתכן ועבור פעולות מסוימות, כגון משיכה ו/או הפקדה מ/ל חשבון הבנק שלך, הבנק עשוי לגבות ממך עמלה נוספת שאינה קשורה ו/או בתיאום עם מפעילת האתר (כגון: עמלה בגין העברה בין חשבונות בנק או עמלת שורה/פעולה). כמו כן, ייתכן ועבור פעולות של משיכה ו/או הפקדה של מטבע קריפטוגרפי, עשויות להיגבות ממך עמלות נוספות שאינן קשורות ו/או בתיאום עם מפעילת האתר (כגון עמלת כורים ברשת הבלוקצ'יין).

מפעילת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את העמלות שהיא גובה מהמשתמשים באתר, לרבות סוגי העמלות, תנאי התשלום וגובה העמלות. ככל ומפעילת האתר תבצע עדכון כאמור, תפורסם על כך הודעה באתר או בחשבון שלך או תשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני ו/או יעודכן עמוד "עמלות" באתר. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד לאחר פרסום ההודעה כאמור וכפי שיקול דעתה של מפעילת האתר. אנו ממליצים לך להתעדכן בשיעורי העמלות באתר קודם לביצוע כל פעולה בחשבונך באתר.

כנגד ביצוע פעולות מסחר וקבלת שירותים, מפעילת האתר תמסור לך חשבוניות דיגיטליות או דוחות ישירות לחשבונך האישי באתר ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני עמו נרשמת לאתר.

כספי המשתמשים וארנקים דיגיטליים

כל הכספים אשר מופקדים באתר - מוחזקים בחשבון בנק בנאמנות ("חשבון הנאמנות") נפרד על-שם מפעילת האתר. מפעילת האתר משמשת כנאמן על הכספים המופקדים בחשבון הנאמנות.

כל המטבעות הקריפטוגרפים אשר מופקדים באמצעות האתר מוחזקים בארנקים דיגיטליים על ידי מפעילת האתר, והגישה אליהם, באמצעות מפתחות פרטיים (סיסמאות), היא של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בלבד. אין למפעילת האתר הרשאה לעשות כל שימוש בכספי המשתמשים בחשבון הנאמנות או במטבעות הקריפטוגרפים שלהם, מבלי שניתנה לה הנחייה מפורשת וייעודית על-ידי המשתמשים. מובהר כי הכספים והמטבעות הקריפטוגרפים שמפקידים משתמשים באתר או שמשתמשים זכאים אליהם, אינם מהווים חלק ממצבת נכסיה של מפעילת האתר.

מובהר כי לבנק בו מתנהל חשבון הנאמנות של מפעילת האתר אין כל אחריות לגבי הנעשה בחשבון הנאמנות מלבד ביצוע הנחיות מפעילת האתר (שמקורן בהנחיות המשתמשים).

מיסים וחובות דיווח

כל מס אשר יחול בגין ביצוע פעולות על ידך באתר, אם יחול, יחול עליך באופן בלעדי. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לדווח לרשויות המתאימות ולשלם את המיסים אשר יחולו, אם יחולו, בקשר עם פעילותך באתר. מפעילת האתר אינה אחראית לקבוע אם חלים מיסים בגין פעולותיך, וכן אינה אחראית לנכות, לדווח או לשלם מיסים כלשהם הנובעים מפעולה שלך באתר. אם במדינת התושבות ו/או האזרחות שלך ו/או המדינה בה הינך פועל ישנם חוקים או תקנות או כללי רגולציה המגבילים את פעילותך, לרבות פעילות במטבע קריפטוגרפי, או המחייבים אותך לדווח אודות עסקאות ו/או ביצוע פעולות במטבע קריפטוגרפי או העברות כספיות לרשות רגולטורית או לכל רשות או מוסד אחרים, לרבות מוסדות פיננסיים, אזי הנך מצהיר ומתחייב כי תמלא את חובות הדיווח הללו ו/או תשיג הסכמה או אישור נדרש לפי הדין אשר יהא בהם צורך, עקב שימושך בשירותי האתר.

פעילת האתר מפנה את תשומת ליבך לחוזר מס הכנסה מספר 5/2018 רשות המסים בנושא: מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואלים'), וכן ממליצה לך להתייעץ בנושא זה עם עורך דין הבקיא בדיני המדינה הרלבנטית.

אתה מצהיר ומאשר כי מפעילת האתר תהא רשאית לנכות מן היתרה בחשבונך מסים ו/או היטלים, לרבות ניכוי מס במקור, המתחייבים על-פי דין, ככל שיחולו, ולא יהיו לך כל טענות בעניין ניכויים כאמור כנגד מפעילת האתר. ככל שמפעילת האתר, או מי מטעמה ידרשו על ידי רשויות המס בישראל ו/או מחוץ לישראל, לשלם מיסים כלשהם ו/או לשאת בנטל כלכלי בגין פעולות שביצעת ואשר לא נוכו במקור מחשבונך על ידי מפעילת האתר מכל סיבה שהיא, אתה מסכים בזאת לשפות את מפעילת האתר בגין כל אשר מפעילת האתר תידרש לשלם בקשר עם פעילותך באתר בתוך 14 ימי עסקים מעת הצגת דרישה כאמור על ידי מפעילת האתר.

דיוור פרסומי והודעות

אישור התנאים מול מפעילת האתר כולל גם את הסכמתך לקבל דברי פרסומת ממפעילת האתר, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

דברי הפרסומת (העשויים לכלול תוכן מסחרי על מוצריה ושירותיה של מפעילת האתר או של כל צד שלישי), ישלחו אליך בהודעה אלקטרונית, בהודעת מסר קצר, או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר, לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת האתר במהלך הרישום או הקשר השוטף עם מפעילת האתר. בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת האתר על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך.

מפעילת האתר אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת. מפעילת האתר עשויה לשלוח לך התראות והודעות תפעוליות שונות על פעילותך באתר (שאינן דברי פרסומת), כדוגמת כניסה לחשבון משתמש, ביצוע פעולות מסחר, חיוב בעמלה וכל הודעה תפעולית אחרת. הודעות תפעוליות כאמור יישלחו אלייך בהודעה אלקטרונית, בהודעת מסר קצר, או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר, לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת האתר במהלך הרישום או הקשר השוטף עם מפעילת האתר. הודעות כאמור אף יוצגו בפנייך לרוב בממשק המשתמש של חשבונך באתר

תכנים

משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" בתנאים היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual) או קולי (Audio), וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם. למפעילת האתר מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אלו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם. מפעילת האתר רשאית להסיר כל תוכן מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בכל הודעה מוקדמת. כל התכנים באתר הם בבעלותה של מפעילת האתר או בבעלותם של צדדים שלישיים אשר העניקו למפעילת האתר רישיון לשימוש בהם ("תכני האתר"). מידע נוסף אודות האתר ואפשרויות השימוש בו תוכל למצוא בעמודי האתר עצמו. מפעילת האתר עשויה להציג באתר תכנים נוספים שמקורם בערוצי המדיה החברתית של מפעילת האתר. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור, ככל ותבחר לעשות כן, או כל שירות מקוון אחר, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף למסמכים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם של השירותים הללו (שאינם מטעמה של מפעילת האתר). שים לב – חלק מהמידע והתוכן המתפרסמים באתר (כגון הצעות לקניה או מכירה של מטבעות קריפטוגרפים) מקורם בפעילות המשתמשים באתר, אשר מפעילת האתר אך ורק משקפת את המידע למבקרי האתר ומשתמשיו. האתר משמש כזירה מקוונת המאפשרת למשתמשיו, בין היתר, לסחור במטבעות קריפטוגרפים. לפיכך, כל האחריות ביחס לתוכן כאמור המפורסם באתר, חלה על מבקרי האתר בלבד וממילא הוא אינו מהווה עצה, חוות דעת או הבעת דעה אחרת מצד מפעילת האתר.

קישורים באתר

קישורים לאתרים חיצוניים - ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים או השירותים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר, או מטעמה, ומפעילת האתר אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים או שירותים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת האתר לתוכנם ו/או לשירותים המוצעים ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים והשירותים בתחום המסחרי או הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים או השירותים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות

מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הן של מפעילת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת האתר להשתמש בהם. למעט אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום באתר (לרבות תוכן משתמשים), אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי אתה רשאי למוסרם לפרסום ולטעון אותם לאתר. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים.

הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה או לכל צד שלישי כתוצאה מכך. במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת האתר או מי מטעמה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה וכולל אפשרות למתן רישיונות-משנה, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למפעילת האתר ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט'), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

רישיון שימוש ב-API

ככל שתעשה שימוש ברכיב ה-API הזמין באתר, מפעילת האתר מעניקה לך רישיון שימוש לא-בלעדי, בלתי ניתן להעברה, להשתמש ברכיב ה-API לצורך הפעלת ממשקים לאתר ו/או מערכותיו בהתאם לתנאים, ולא לכל מטרה מסחרית אחרת.

אחריות

בכל מקום בתנאים אלו בו מפורטת אחריות של מפעילת האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר, ובכל תוכן הכלול בו, כל החלטה שתקבל ביחס לשימוש באתר, לרבות בקשר לביצוע פעולות מסחר, ובכלל זה פעולות הפקדה, משיכה, קניה או מכירה, ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

הינך מודע כי פעילות במטבעות קריפטוגרפים מציבה בפניך סיכוי משמעותי להתתמשות אחד או יותר מהסיכונים בתחום המפורטים לעיל, עד כדי אובדן מלוא כספך והשקעתך.

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי מסחר באתר יסב לך רווח כספי וממליצה לך שלא להותיר בחשבונך יתרת כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים בסכומים ו/או שוויים משמעותיים עבורך ושאינך מיועדים לשמש למסחר באתר באופן מיידי

למידע נוסף ראה אזהרת רשות ניירות ערך בנושא ואזהרת בנק ישראל אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, רשות המיסים, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

הינך מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה או לכל צד שלישי כתוצאה מכך.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, השימוש בו, וכל תוכן ושירות הכלולים בו. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהשתתפות במסחר באתר, לרבות הפסדים כספיים.

ועליך להיות מודע כי קיים סיכון ממשי וגבוה לאובדן מלוא כספך או יתרת המטבעות הקריפטוגרפים או השקעתך.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן שלך או מהתרשלותך, או של מי מטעמך, בקשר לפרטי חשבונך באתר, פרטי התחברות לחשבונותיך, סיסמאות, מפתחות פרטיים לארנקים, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת האתר, או של מי מטעמה.

אי מתן ייעוץ. מפעילת האתר אינה נותנת ייעוץ כלשהו לגבי היתרונות שבמטבע קריפטוגרפי מסוים או בקשר לפקודה לקניה או מכירה של מטבע קריפוגרפי או פעולה מסוימת, או כל ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא, והינך מאשר כי השירותים של מפעילת האתר אינם כוללים מתן ייעוץ השקעות או כל ייעוץ אחר. בכל מקרה בו יש לך ספק כלשהו לגבי השפעות כלכליות או השפעות אחרות שעשויות לחול עליך, עליך לפנות למומחה מתאים לקבלת ייעוץ.

האתר, תכניו ושירותיו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות התכנים והשירותים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תוכן משתמשים ותכנים פיננסיים המוצגים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני האתר הוא על אחריותך בלבד ואין לראות בפרסומים כאמור משום עצה, חוות דעת או המלצה מצד מפעילת האתר.

מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית לשרתי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.

מפעילת האתר תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך במישרין או בעקיפין, כתוצאה מנסיבות שאין למפעילת האתר שליטה עליהם ובתנאי שמפעילת האתר עשתה מאמץ סביר למניעתם או לצמצומם ולעמוד בהתחייבויותיה, ובכלל זה בקרות שיבוש בנתונים כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מתקלות אחרות או באירועים שמקורם בכוח עליון. שיפוי אתה מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאים אלה. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, או באמצעות האתר, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית באתר, בשירותיו ובתכניו.

שינויים באתר והפסקת פעילות

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מפעילת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את השירותים הכלולים בו, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. מפעילת האתר אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות באתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור האתר. מפעילת האתר תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם האתר לא יהיה פעיל. במידת האפשר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, תפרסם מפעילת האתר הודעה באתר על הפסקת פעילות האתר זמן סביר מראש. עם הפסקת פעילות האתר, תחזיק מפעילת האתר את התוכן הכלול בו למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. שינוי התנאים מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות התנאים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישורים לתנאים מוצבים באתר ויקשרו תמיד לנוסח העדכני של התנאים. המשך שימושך באתר לאחר פרסום התנאים המעודכנים מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות בתנאים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

תקופה, סיום, ביטול וסגירת חשבון

הסכם זה יהיה בתוקף עד לביטולו וסגירת חשבונך. בלי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין, כל צד רשאי להביא מסיבות שייראו לו וללא צורך בנימוק, את ההסכם לקיצו ו/או על ידי מתן הודעה לצד השני. באפשרותך לסגור את החשבון שלך בכל עת על ידי שליחת בקשה מתאימה למפעילת האתר באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר. בעת סגירת החשבון, אנו נבטל כל פקודה בחשבונך שטרם בוצעה. עליך למשוך את יתרתך לפני סגירת החשבון.

ביטול ההסכם על ידך ייכנס לתוקף לא יאוחר מתום חמישה (5) ימי עסקים שלאחר מועד מסירת ההודעה על ידך למפעילת האתר. ביטול ההסכם על ידי מפעילת האתר ייכנס לתוקף 45 ימים לאחר מסירת ההודעה על הביטול, אלא אם תתקיימנה נסיבות אשר מצדיקות או מחייבות, כפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, ביטול ההסכם במועד מוקדם יותר, לרבות באופן מידיי, כגון בעת הפרה מהותית של תנאי הסכם זה ו/או בגין אי מסירת מידע ומסמכים על ידך כפי דרישת מפעילת האתר או מי מטעמה, או בגין מסירת מידע כוזב על ידך למפעילת האתר או מי מטעמה. אין בביטול כדי לגרוע מזכויות הצדדים הנובעות משירותים באתר שניתנו על ידי מפעילת האתר בתקופה שלפני הביטול. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר תהיה רשאית לבטל את ההסכם אם הורתה לה כך רשות מוסמכת על פי דין ו/או על פי כל דין. בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, לא תהא רשאי לבצע כל שימוש בחשבון באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור הינך רשאי, בכל עת, לבקש ממפעילת האתר להשעות או להקפיא את השימוש בחשבונך באתר לתקופה אשר לא תעלה על 14 ימים או לתקופה ארוכה יותר ככל שתהיה נהוגה אצל מפעילת האתר. מפעילת האתר תהא רשאית להשעות או להקפיא את חשבונך אם תפר את תנאי השירות ו/או בהתאם לסעיף ניטור הפעילות באתר, מניעה, חסימה וביטול גישה לאתר להלן, והיא רשאית לעשות כן, אף מבלי למסור לך הודעה, אם מסירת הודעה כאמור אסורה על פי דין או שקיים חשש סביר לכך שהינך או מי מטעמך ו/או חשבונך באתר, קשורים בפעילות בלתי חוקית כגון הונאה.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתנאים, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאה

העבירה מפעילת האתר את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לאתר, או כל חלק ממנו, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאים אלו. אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי תנאים אלו וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פנה אלינו

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של מבקרי האתר וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה אלינו באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

עודכן לאחרונה: 13 באוקטובר, 2020 (2020-2).