Bit2C – תנאי השימוש באתר
הקדמה
ברוכים הבאים ל-Bit2C – פלטפורמת מסחר למטבעות דיגיטליים ("האתר" או "הפלטפורמה"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת ביטוסי בע"מ ("מפעילת האתר"), שכתובתה ברחוב דוד סחרוב 11, ראשון לציון, מיקוד 7570713, ישראל.
האתר פועל בכתובת האינטרנט bit2c.co.il ובכל כתובת נוספת או יישום אחר בהתאם לשיקול דעתה של מפעילת האתר.
השימוש באתר ובכלל זה בתכנים ובשירותים המקוונים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר (יחדיו: "התנאים").
אתה מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך ביחס לשימוש באתר ובכל שירות הכלול בו והם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.
תשומת לבך כי התנאים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת.

אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אתה מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השירותים באתר מיועדים לתושבים ישראליים הנושאים תעודות זהות ישראליות אשר מלאו להם 18 שנים. אתה מתבקש להימנע מהשימוש באתר אם אינך עומד בתנאים אלה.

על אודות האתר בתמצית
האתר משמש כזירת מסחר מקוונת בביטקוין, במטבעות קריפטוגרפים או בכל יחידת ערך אחרת הנתמכת על ידי האתר ("מטבעות קריפטוגרפים").
האתר מאפשר לכל משתמש רשום באתר ("משתמש") למכור ולקנות מטבעות קריפטוגרפים. במסגרת פעילותו כזירת מסחר, האתר מספק למשתמשיו שירותי אחסון מאובטח לכספים ומטבעות קריפטוגרפים לטובת קניה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפים ("מסחר"). יחד עם שירותי המסחר המתוארים לעיל ("השירותים").
לצורך השתתפות במסחר באתר, אתה נדרש, בין היתר, להפקיד כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים בחשבונך, וכן הינך רשאי למשוך כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים מחשבונך וכן לבצע פעולות של רכישת או מכירת מטבעות קריפטוגרפים ("פעולות מסחר"). למעט הפקדת או משיכת מטבעות קריפטוגרפים ל/מ חשבונך באתר, כל פעולות המסחר באתר מתבצעות בשקלים חדשים ודרך העברות בנקאיות מ/ל חשבון בנק על שם המשתמש בבנקים ישראלים בלבד, והכל כפי שיקול דעתה של מפעילת האתר.
מפעילת האתר עשויה לקבוע ולעדכן מעת לעת, תנאים ומגבלות לביצוע פעולות מסחר, לרבות מגבלות סכומי מינימום או מקסימום להפקדה ו/או משיכה ו/או קניה ו/או מכירה, מקור ההפקדה, יעד המשיכה והיקף פעולות קניה ו/או מכירה, ולפרקי זמן מסויימים או ממושכים, והכל כפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שיקולי ניהול סיכונים, רגולציה ומניעת הלבנת הון ומימון טרור.

אזהרות
אתה מודע לסיכונים הכרוכים בפעילות ובמסחר במטבעות קריפטוגרפים, לרבות:
סיכוני שוק, כמו התפתחות בועת מחירים, תנודתיות קיצונית בשווי המטבעות ונזילות נמוכה המגבילה את היכולת לממש את ההשקעה, וכן אובדן מלוא כספי ההשקעה.
סיכונים תפעוליים כמו הסיכון להונאות ומניפולציות במסחר בפלטפורמות בלתי מפוקחות ובלתי מהימנות, תקלות טכניות ותקלות שמקורן בטעות אנוש, וכן הקושי בהפקדת כספים שמקורם במטבעות קריפטוגרפים במערכת הבנקאית ו/או בהעברת כספים לצורך רכישת מטבעות קריפטוגרפים.
סיכוני אבטחת מידע (סייבר) - ארנקים דיגיטליים, במיוחד אלו המופעלים על ידי צדדים שלישיים כמו מפעילת האתר, חשופים לתרמיות, גניבות, פריצות ותקלות טכניות (לרבות אובדן או גניבה של המפתחות הפרטיים של הארנקים הדיגטליים שמוחזקים על ידי מפעילת האתר). גם האתר והשירותים חשופים לסיכוני אבטחת מידע והתקפות סייבר כנגד האתר ומפעילת האתר ו/או מי מטעמה, וכנגד הארנקים והכספים שהיא מחזיקה לטובת המשתמשים.
סיכונים רגולטוריים לפיהם אסדרה עתידית של הפעילות במטבעות הקריפטוגרפים עשויה לגרור השלכות משמעותיות על הפועלים בתחום, עד כדי מניעת המשך הפעילות במקרים מסוימים.
סיכוני הסתמכות על צד שלישי ומידת המהימנות והכשירות של פלטפורמות מסחר (כדוגמת מפעילת האתר) והסיכון לתרמיות והונאות, ואי יציבות ואיתנות פיננסית שלהן.

רישום לאתר
הרישום לאתר והשימוש בו מותרים למשתמשים ישראלים בני 18 ומעלה בלבד.
אתה מאשר ומצהיר כי אתה מחזיק בתעודת זהות ישראלית שהונפקה כדין ובתוקף ושהינך בן 18 ומעלה.
אם אינך בן 18 או בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף וכדין, אתה מתבקש להימנע מהרישום ומהשימוש באתר.
צפייה בתכני האתר אינה מחייבת רישום או מסירת פרטים מזהים.
עם זאת, יצירת משתמש, השתתפות במסחר, פרסום תוכן משתמשים, מחייבים, בין היתר, רישום לאתר ו/או מסירת פרטים ומסמכים מזהים והצהרות, והכל כפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. בנוסף, במהלך פתיחת חשבון משתמש תתבקש להסכים להוראות התנאים ולאשר אותם.
מפעילת האתר עשויה לאפשר רישום לאתר גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, כגון פייסבוק. כאשר אתה נרשם לאתר באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. ראה בהרחבה בעמוד מדיניות הפרטיות שלנו.
מפעילת האתר רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות.
במידה ותרצה לפנות למפעילת האתר באמצעות הטפסים המקוונים שמפעילת האתר מעמידה לרשות משתמשי האתר, תידרש למסור לנו את הפרטים המתבקשים בשדות המידע של הטפסים הללו ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.
מהימנות המידע. בכל אחד מהמקרים הנ"ל, עליך למסור רק פרטים ומסמכים אמיתיים, נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש או להירשם לאתר ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך ו/או להוות הפרה של הוראות הדין או הרגולציה.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה ו/או כל פרטים נוספים לגביך.
סודיות המידע. עליך לשמור בסודיות על שם המשתמש והסיסמה של חשבונך באתר. אתה נושא באחריות המלאה לכל שימוש שנעשה בחשבונך באתר ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי ואמצעי הגישה לחשבונך באתר.

ניטור הפעילות באתר, מניעה, חסימה וביטול גישה לאתר 
מפעילת האתר עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות באתר או אל מול מפעילת האתר או מי מטעמה, על-מנת לאתר או למנוע מקרי הונאה או שימוש לרעה באתר, או לשם עמידה בהוראות הדין או הרגולציה או לשם ניהול סיכונים, כפי שיקול דעתה הבלעדי.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל או למנוע את גישתך או רישומך לאתר, באופן מלא או חלקי ו/או קבוע או זמני, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית לבטל או למנוע את רישומך לאתר, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
• אם מסרת למפעילת האתר פרטים או מסמכים שגויים או בדויים;
• אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת האתר או באחרים, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת האתר או מי מעובדיה או מי מטעמה;
• אם השתמשת באתר לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או פוגעני, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
• אם הפרת את תנאי השימוש של האתר;
• אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
• אם מסרת את שם המשתמש או הסיסמה או אמצעי גישה לחשבון המשתמש שלך לשימוש של צד שלישי;
• עם הפסקת פעילות מפעילת האתר או סיום פעילותו של האתר;
• לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
• בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הדבר מוצדק, ובכלל זה לאור שיקולי ניהול סיכונים, רגולציה, הלבנת הון ומימון טרור.

השימוש באתר
מבקרי האתר ומשתמשיו רשאים לצפות בנתוני המסחר המתבצעים דרך האתר וכן בנתונים פיננסיים אודות המטבעות הקריפטוגרפים ("נתוני מסחר").
עם זאת, השתתפות במסחר כפופה להרשמה ומתן פרטים ומסמכים מזהים, כמפורט בעמוד ההרשמה באתר ובפרק "הרישום לאתר" לעיל.
שימוש בתכנים ובשירותים המקוונים הכלולים באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר.

קבלת ושליחת פקודות מסחר בזמן אמת באמצעות האתר דורשות חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריותך המלאה.
אתה רשאי להשתמש באתר, בתכניו, בשירותיו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן.
אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) -
1. אין להשתמש באתר באופן המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
2. אין להשתמש באתר באופן הפוגע או העלול לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים/מבקרים אחרים או שותפים וספקים של מפעילת האתר;
3. אתה רשאי להשתמש באתר רק למטרות שאינן מסחריות;
4. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים אחרים, ביישומונים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת, אלא היכן שהדבר הותר במפורש במסגרת האתר;
5. אם נרשמת לאתר בהתאם למפורט בתנאים אלה, אתה רשאי להשתמש באתר באמצעות חשבון המשתמש שבאמצעותו נרשמת בלבד;
6. אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של האתר;
7. אין לבצע כל פעילות המהווה או המעודדת התנהגות שמהווה עבירה פלילית, תגרום לחבות אזרחית או תפר בכל דרך אחרת כל דין חל;
8. אין לבצע כל פעולה אשר מפריעה, מעמיסה או משבשת את תפקוד האתר ו/או השירותים;
9. אין להתחזות לאדם או גורם אחר, ואין למסור הצהרות כוזבות הנוגעות לזהותך ו/או פרטיך האישיים ו/או לחשבון הבנק שלך ו/או למקור הכספים ו/או המטבעות הקריפגטורפים שלך ו/או לכל מידע או שהינך נדרש למסור למפעילת האתר ו/או למי מטעמה;
10. אין לבצע הפקדות ו/או משיכות של כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים שנעשה בהם שימוש לטובת או בקשר עם פעילות בלתי חוקית, לרבות לעניין הלבנת הון או מימון טרור, ו/או בפעילות שאינה מורשית על ידי מפעילת האתר, והכל כפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה מפעילת האתר רשאית שלא לאפשר הפקדה של מטבעות קריפטוגרפים אשר עברו פעילות 'ערבול' (ובכלל זה, Mixer, Tumbler, Fogger), או שלא לאפשר משיכה של מטבעות קריפטוגרפים ליעד בו נעשית פעילות 'ערבול' כאמור. מובהר כי מפעילת האתר רשאית להשיב למקור (בניכוי הוצאות ועמלות) או שלא לקבל כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים ממקור מסוים ו/או לא לשלוח כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים ליעד מסוים, ובכלל זה כתובות או ארנקים מסוימים או מפרופילים מסוימים או ערוצי תשלום מסוימים, לרבות משיקולי רגולציה, הלבנת הון ומימון טרור או ניהול סיכונים, ולשם כך, ולשם מטרות נוספות, רשאית מפעילת האתר להפעיל אמצעי או שירותי ניטור ובדיקה על ידה ו/או באמצעות ספק חיצוני, והכל כפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר;
11. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים ומידע מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
12. אין לנסות לפגוע באבטחת המידע באתר, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע בקשר לאתר, או לנסות לבצע כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע, ניווט רובוטי או פריצה לאתר; לנסות לבצע הנדסה חוזרת, Disassembling או Decompiling לאתר או לתכנים באתר;
13. אין להציג את תכני האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילת האתר;
14. אין להציג את תכני האתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
15. אין להעלות או לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
16. אין לקשר לתכנים שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה - אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה - בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

מפעילת האתר רשאית לנקוט בצעדים על-מנת לחסום או לבטל או למנוע את גישתך לאתר, בלא צורך להודיע לך על כך מראש וזאת אם תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהפרת את הוראות תנאים אלה או עשית, או שאתה צפוי לעשות, שימוש לרעה באתר.

לתשומת לבך-

• אתה רשאי להפקיד לחשבונך האישי באתר מטבעות קריפטוגרפים שמקורם בארנק דיגיטלי או למשוך מטבעות קריפטוגרפים לארנק דיגיטלי. פעולה זו איננה מתבצעת דרך חשבון הבנק שלך.
אתה מצהיר ומתחייב כי מקור או יעד הכספים והמטבעות שמופקדים בחשבונך או נמשכים מחשבונך, הם חוקיים והינך הנהנה הבלעדי, ושהכספים והמטבעות אינם קשורים בפעילות בלתי חוקית, בישראל או מחוץ לישראל, ומקורם בכספים ו/או מטבעות שלך אשר הושגו בפעילות חוקית ולגיטימית בלבד, וכי שולם עליהם מס כפי הנדרש על פי כל דין. 
• כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים שיופקדו בחשבונך באתר או שתהיה זכאי להם, לא יקנו לך זכות לריבית או תשואה מכל סוג שהיא.
• אם הפקדת כסף בחשבונך לצורך ביצוע עסקה באתר (קנייה או מכירה של מטבעות קריפוטגרפיים), ולאחר ביצוע העסקה תיוותר יתרה בחשבונך שלא מאפשרת לבצע פעולת מסחר נוספת, מפעילת האתר לא תעשה שימוש ביתרה זו ותחזיר אותה לחשבונך. כך לדוגמה: אם תבצע פקודת קניה בסך של 10,000 ₪ והיא תתחלק בין מספר טרזנקאציות שונות (לפי פקודות המכירה מנגד), אז ככל שנותרת שארית הנמוכה מסכום בו מתאפשר לבצע פעולת מסחר נוספת (בהתאם להגדרת מפעילת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי), השארית שתיוותר תוחזר ליתרתך הזמינה בחשבון המסחר.
• מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר או לבטל פקודות לביצוע פעולות מסחר שטרם התבצעו, לרבות פקודות כאמור, אשר טרם בוצעו במשך תקופה ממושכת, או שקבוע בהן מחיר השונה באופן משמעותי ממחיר השוק לעסקה מסוג זה בפלטפורמה, והכל כפי שיקול דעתה הבלעדי.
• מפעילת האתר עשויה על דעת עצמה ובכל זמן נתון, לחדול מאספקת השירותים באתר, כולם או חלקם, לרבות סוגי המטבעות הקריפטוגרפים המוצעים למסחר באתר, בכל זמן נתון וללא מתן התראה ולמשך זמן חלקי או ממושך. אם מפעילת האתר תפסיק לספק את השירותים, היא תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לספק לך גישה ליתרת המטבעות הקריפטוגרפים והכספים אשר בחשבונך. ככל ומפעילת האתר תחדל מלהציע למסחר באתר סוגי מטבעות קריפטוגרפים מסוימים, וככל ולא תמשוך את המטבע הקריפטוגרפי מהסוג כאמור תוך פרק זמן שייקבע על ידי החברה כפי שיקול דעתה, היא תהיה רשאית להמיר את המטבע הקריפטוגרפי כאמור הנותר בחשבונך, למטבע קריפטוגרפי אחר ו/או לשקלים חדשים ולזכות את חשבונך בהתאם, ולגבות מחשבונך עמלות מתאימות והחזר הוצאות בגין פעולות אלה.

שירותים בתשלום וחשבונית דיגיטלית
בעת ביצוע שימוש בשירותי האתר, מפעילת האתר עשויה לגבות ממך עמלה, לרבות על ידי ניכוי או קיזוז שלה מתוך יתרת הכספים ו/או יתרת המטבעות הקריפטוגרפים בחשבונך, והכל בהתאם לעמלות המפורטות באתר בעמוד "עמלות" ("העמלות"). תשומת לבך כי ייתכן ועבור פעולות מסוימות, כגון משיכה ו/או הפקדה מ/ל חשבון הבנק שלך, הבנק עשוי לגבות ממך עמלה נוספת שאינה קשורה ו/או בתיאום עם מפעילת האתר (כגון: עמלה בגין העברה בין חשבונות בנק או עמלת שורה/פעולה). כמו כן, ייתכן ועבור פעולות של משיכה ו/או הפקדה של מטבעות קריפטוגרפים, עשויות להיגבות ממך עמלות נוספות שאינן קשורות ו/או בתיאום עם מפעילת האתר (כגון: עמלת כורים ברשת הבלוקצ'יין).
מפעילת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את העמלות שהיא גובה מהמשתמשים באתר, לרבות סוגי העמלות, תנאי התשלום וגובה העמלות. ככל ומפעילת האתר תבצע עדכון כאמור, תפורסם על כך הודעה באתר או בחשבון שלך או תשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני, וכן יעודכן עמוד "עמלות" באתר. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד לאחר פרסום ההודעה כאמור וכפי שיקול דעתה של מפעילת האתר.

כנגד ביצוע פעולות מסחר וקבלת שירותים, מפעילת האתר תמסור לך חשבוניות דיגיטליות ו/או דוחות ישירות לחשבונך האישי באתר ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני עמו נרשמת לאתר.

כספי המשתמשים וארנקים דיגיטליים
כל הכספים אשר מופקדים באתר - מוחזקים בחשבון בנק בנאמנות ("חשבון הנאמנות") נפרד על-שם מפעילת האתר. מפעילת האתר משמשת כנאמן על הכספים המופקדים בחשבון הנאמנות.
כל המטבעות הקריפטוגרפים אשר מופקדים באמצעות האתר מוחזקים בארנקים דיגיטליים על ידי מפעילת האתר, והגישה אליהם, באמצעות מפתחות פרטיים (סיסמאות), היא של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בלבד. אין למפעילת האתר הרשאה לעשות כל שימוש בכספי המשתמשים בחשבון הנאמנות או במטבעות הקריפטוגרפים שלהם, מבלי שניתנה לה הנחייה מפורשת וייעודית על-ידי המשתמשים.
מובהר כי הכספים והמטבעות הקריפטוגרפים שמפקידים משתמשים באתר או שמשתמשים זכאים אליהם, אינם מהווים חלק ממצבת נכסיה של מפעילת האתר.
מובהר כי לבנק בו מתנהל חשבון הנאמנות של מפעילת האתר אין כל אחריות לגבי הנעשה בחשבון הנאמנות מלבד ביצוע הנחיות מפעילת האתר (שמקורן בהנחיות המשתמשים).

מיסים
כל מס אשר יחול בגין מסחר באתר, אם יחול, יחול עליך באופן בלעדי. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לדווח ולשלם את המיסים אשר יחולו, אם יחולו, בקשר עם המסחר באתר.
מפעילת האתר אינה אחראית לקבוע אם חלים מיסים בגין פעולותיך, וכן אינה אחראית לנכות, לדווח או לשלם מיסים כלשהם הנובעים מפעולה שלך באתר. מפעילת האתר ממליצה לך להתייעץ בנושא זה עם רואה חשבון או עורך דין.
אתה מצהיר ומאשר כי מפעילת האתר תהא רשאית לנכות מן היתרה בחשבונך מסים ו/או היטלים, לרבות ניכוי מס במקור, המתחייבים על-פי דין, ככל שיחולו, ולא יהיו לך כל טענות בעניין ניכויים כאמור כנגד מפעילת האתר. ככל שמפעילת האתר, או מי מטעמה ידרשו על ידי רשויות המס בישראל ו/או מחוץ לישראל, לשלם מיסים כלשהם ו/או לשאת בנטל כלכלי בגין פעולות שביצעת ואשר לא נוכו במקור מחשבונך על ידי מפעילת האתר מכל סיבה שהיא, אתה מסכים בזאת לשפות את מפעילת האתר בגין כל אשר מפעילת האתר תידרש לשלם בקשר עם פעילותך באתר בתוך 14 ימי עסקים מעת הצגת דרישה כאמור על ידי מפעילת האתר.

דיוור פרסומי והודעות
השימוש באתר ואישור התנאים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת ממפעילת האתר או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעים שונים, לרבות בהודעת דואר אלקטרוני ו/או הודעת טקסט לטלפון הנייד, לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת האתר במהלך הרישום לאתר, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת האתר או מי מטעמה את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים באתר.
בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת האתר על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. מפעילת האתר אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת.
מפעילת האתר עשויה לשלוח לך התראות והודעות על פעולות תפעוליות שבוצעו או שעשויות להתבצע בחשבונך (כדוגמת כניסה לחשבון משתמש, ביצוע פעולות מסחר, חיוב בעמלה ועוד) לרבות בהודעת דואר אלקטרוני או הודעת טקסט לטלפון הנייד, לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת האתר במהלך הרישום לאתר, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת האתר את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים באתר. מובהר כי התראות והודעות אלה אינן נחשבות לדבר פרסומת כאמור.

תכנים
משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" בתנאים היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual) או קולי (Audio), וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.
למפעילת האתר מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אלו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם.
מפעילת האתר רשאית להסיר כל תוכן מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בכל הודעה מוקדמת. כל התכנים באתר הם בבעלותה של מפעילת האתר או בבעלותם של צדדים שלישיים אשר העניקו למפעילת האתר רישיון לשימוש בהם ("תכני האתר"). מידע נוסף אודות האתר ואפשרויות השימוש בו תוכל למצוא בעמודי האתר עצמו.
מפעילת האתר עשויה להציג באתר תכנים נוספים שמקורם ברשתות חברתיות ואתרים ושירותים מקוונים שונים, כגון העמוד שמפעילה מפעילת האתר ברשת החברתית Facebook. או ברשתות חברתיות אחרות. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור, או כל שירות מקוון אחר, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף למסמכים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם של השירותים הללו (שאינם מטעמה של מפעילת האתר).
שים לב – חלק מהמידע והתוכן המתפרסמים באתר (כגון הצעות לקניה או מכירה של מטבעות קריפטוגרפים) מקורם בפעילות המשתמשים באתר, אשר מפעילת האתר אך ורק משקפת את המידע למבקרי האתר ומשתמשיו. האתר משמש כזירה מקוונת המאפשרת למשתמשיו, בין היתר, לסחור במטבעות קריפטוגרפים. לפיכך, כל האחריות ביחס לתוכן כאמור המפורסם באתר, חלה על מבקרי האתר בלבד.

קישורים באתר
קישורים לאתרים חיצוניים - ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים או השירותים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר, או מטעמה, ומפעילת האתר אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים או שירותים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת האתר לתוכנם ו/או לשירותים המוצעים ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים והשירותים בתחום המסחרי או הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים או השירותים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות
מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר.
מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים.
הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הן של מפעילת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת האתר להשתמש בהם.
למעט אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום באתר (לרבות תוכן משתמשים), אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי אתה רשאי למוסרם לפרסום ולטעון אותם לאתר. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה או לכל צד שלישי כתוצאה מכך.
במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת האתר או מי מטעמה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה וכולל אפשרות למתן רישיונות-משנה, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למפעילת האתר ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט'), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

רישיון שימוש ב-API
ככל שתעשה שימוש ברכיב ה-API הזמין באתר, מפעילת האתר מעניקה לך רישיון שימוש לא-בלעדי, בלתי ניתן להעברה, להשתמש ברכיב ה-API לצורך הפעלת ממשקים לאתר ו/או מערכותיו בהתאם לתנאים, ולא לכל מטרה מסחרית אחרת.

אחריות
בכל מקום בתנאים אלו בו מפורטת אחריות של מפעילת האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר, ובכל תוכן הכלול בו וכן ביצוע פעולות מסחר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, השימוש בו, וכל תוכן ושירות הכלולים בו.
האתר, תכניו ושירותיו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות התכנים והשירותים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

כל החלטה שתקבל ביחס לשימוש באתר או ביצוע פעולות מסחר היא באחריותך המלאה בלבד.

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי מסחר באתר יסב לך רווח כספי ועליך להיות מודע כי קיים סיכון ממשי וגבוה לאובדן מלוא כספך או יתרת המטבעות הקריפטוגרפים או השקעתך.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהשתתפות במסחר באתר, לרבות הפסדים כספיים.

הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפקדה ו/או משיכה של מטבעות קריפטוגרפים ו/או כספים שנעשו על ידך ו/או כל פעולת מסחר אחרת, ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה או לכל צד שלישי כתוצאה מכך.

הינך מודע כי פעילות במטבעות קריפטוגרפים מציבה בפניך סיכוי משמעותי להתממשות אחד או יותר מהסיכונים האמורים עד כדי אובדן מלוא כספך.
בכל מקרה, מפעילת האתר ממליצה לך שלא להותיר בחשבונך יתרת כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים בסכומים גבוהים ו/או שאינם מיועדים לשמש למסחר באופן מיידי.
למידע נוסף ראה אזהרת רשות ניירות ערך בנושא.

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תוכן משתמשים ותכנים פיננסיים המוצגים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני האתר הוא על אחריותך בלבד.

מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית לשרתי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת האתר, או של מי מטעמה.

שיפוי
אתה מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאים אלה. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, או באמצעות האתר, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית באתר, בשירותיו ובתכניו.

שינויים באתר והפסקת פעילות
מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל מפעילת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את השירותים הכלולים בו, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. מפעילת האתר אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות באתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור האתר. מפעילת האתר תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם האתר לא יהיה פעיל. במידת האפשר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, תפרסם מפעילת האתר הודעה באתר על הפסקת פעילות האתר זמן סביר מראש. עם הפסקת פעילות האתר, תחזיק מפעילת האתר את התוכן הכלול בו למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי התנאים
מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות התנאים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישורים לתנאים מוצבים באתר ויקשרו תמיד לנוסח העדכני של התנאים. המשך שימושך באתר לאחר פרסום התנאים המעודכנים מעיד על הסכמתך להם.
אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות בתנאים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר. דין וסמכות שיפוט על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתנאים, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאה
העבירה מפעילת האתר את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לאתר, או כל חלק ממנו, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאים אלו.
אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי תנאים אלו וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פנה אלינו
מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של מבקרי האתר וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה אלינו באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

עודכן לאחרונה: 8 ביולי, 2020
2020-1